Bli fadder for en barneby i Colombia

Over hele verden er det barn som har mistet mamma og pappa eller har omsorgspersoner som ikke klarer å ta vare på dem. Som fadder for SOS-programmer i Bogotá, Colombia, bidrar du til at barn og ungdom får en stabil oppvekst i en trygg familie. På den måten blir de selv ressurssterke som voksen.

Som fadder gir du barn som er alene en familie, kjærlighet og trygge rammer. Du bidrar også til at barna får utdanning og blir en ressurs for samfunnet sitt.

En god barndom kan ikke vente. Bli SOS-fadder i dag!

Se film om nye hjem i Bogotá: