UngSOS

UngSOS er ungdomsgruppa til landsforeningen Frivillige for SOS-barnebyer. Vi er ungdom i alderen 12-26 år, som vil gjøre en innsats for andre barn og unge verden over.
Følg oss på facebook og instagram.

Har du spørsmål rundt det å engasjere deg som frivillig, ta kontakt med:

Kontakt

Kontakt

Frivillighetsrådgiver
Eva Marie Danielsen
Telefon: 979 56 482