UngSOS

UngSOS er ungdomsgruppa til landsforeningen Frivillige for SOS-barnebyer. Vi er ungdom i alderen 12-26 år, som vil gjøre en innsats for andre barn og unge verden over.
Følg oss på facebook og instagram.

Har du spørsmål rundt det å engasjere deg som frivillig, ta kontakt på frivillig@sos-barnebyer.no