UngSOS

UngSOS er ungdomsgruppa til landsforeningen Frivillige for SOS-barnebyer. Vi er ungdom i alderen 12-26 år, som vil gjøre en innsats for andre barn og unge verden over

Spørsmål? Ta kontakt:

Kontakt

Kontakt

Frivillighetsrådgiver
Eva Marie Danielsen
Telefon: 979 56 482

Kontakt

Kontakt

Rådgiver
Markus Grieg
Telefon: 986 57 118

Kontakt

Kontakt

Prosjektleder Colombia
Giti Carli Mohn
Telefon: 922 48 129

Våre tema