bilde

Bli fadder for en barneby i Libanon

Skriver du inn ditt mobilnummer har vi mulighet til å kontakte deg, hvis vi trenger det.

 

Millioner av barn er på flukt fra Syria. Presset på nabolandet Libanon er enormt og mange barn trenger hjelp.

Hjelp oss med å nå flere barn – bli fadder for en barneby i Libanon

GI ET BIDRAG

Mange barn mangler alt som skal til for å skape en god barndom. Du kan hjelpe - gi et bidrag i dag!

Skriver du inn ditt mobilnummer har vi mulighet til å kontakte deg, hvis vi trenger det.

Våre tema