Vårt arbeid

Det er dagens generasjon barn som skal løse de utfordringene verden står overfor når det gjelder fattigdom, klimaendringer, migrasjon og konflikter fremover. Barn blir født med det samme potensialet over hele verden. For å utløse dette potensialet må de få en oppvekst med trygg omsorg og muligheten til utdanning.

Stabil og god omsorg i en familie

Stabil og god omsorg i en familie er nødvendig for at barn skal få muligheten til å bli ressurssterke voksne, som kan bidra til utvikling for det brede laget av befolkningen, likestilling og demokratiske styresett. Det er dagens barn som gjennom kunnskap og vilje til samarbeid kan skape nye løsninger og ta gode avgjørelser på vegne av fellesskapet.

Slik jobber SOS-barnebyer for å sikre barn god omsorg og utvikling

I alle kulturer er familien det naturlige stedet for oppfostring, omsorg og beskyttelse av barn. Barnekonvensjonens innledning slår fast at barn har det best i sin egen familie, så lenge den er i stand til å gi stabil omsorg.

Barn trenger mer enn bare å overleve

Barn er helt avhengige av trygge voksne som kan stimulere til utvikling fysisk og psykisk, og sørge for beskyttelse, ernæring og skolegang. God omsorg danner grunnlaget barn trenger for å kunne skape seg et godt voksenliv, og bidra til samfunnet sitt, med arbeidskraft, innovasjon og evne til selv å ta vare på familien sin. Mangel på omsorg gir skader på barnehjernen som fører til livsvarige problemer med læring, relasjoner, adferd og fysisk og psykisk helse. Barn uten en stabil hjemmesituasjon går glipp av skolegang og utdanningsmuligheter, og er utsatt for dårlig ernæring, helsefarlige boforhold og manglende helseoppfølging.

Familieomsorgens betydning

I dag er det anslagsvis 220 millioner barn - 1 av 10 barn i verden, som lever uten eller risikerer å miste omsorg fra familien sin.

Mange land mangler gode støtteordninger til familier som befinner seg i krise på grunn av arbeidsledighet, sykdom, rus, klimaendringer eller dyp fattigdom. I tillegg har myndighetene mange steder stort sett bare ett eneste tiltak når barn ikke får god nok omsorg hjemme – barnehjem. Derfor ender mange barn opp på institusjon, til tross for at de har foreldre som ønsker å ta seg av dem, og med riktig støtte kunne klart det.

Slik jobber vi for å sikre barn god omsorg og utvikling

Vår målgruppe er barn som har mistet eller lever med stor risiko for å miste omsorg fra familien sin.

Omsorg i en ny familie

SOS-barnebyers familiebaserte omsorgsmodell er en godt utprøvd fosterhjemsløsning for barn som er alene eller hvor familien ikke er i stand til å gi god omsorg. En SOS-familie er en forsterket fosterfamilie, og ett av svært få fosterhjemstiltak som er tilrettelagt for at biologiske søsken kan få vokse opp sammen. Både biologiske og SOS-søsken får stabil og god omsorg fra tilstedeværende og trygge SOS-foreldre.

Omsorg i sin egen familie

Å styrke familier er det beste og mest effektive tiltaket for å forhindre at barn mister omsorg fra sine nærmeste, og blir plassert i alternativ omsorg. Med enkle, konkrete og tilpassede tiltak, god oppfølging og støtte gjør SOS-barnebyers familieprogram familier i stand til å løfte seg ut av fattigdom, og selv kunne gi god omsorg til barna sine.

Av pengene vi samler inn går:

0%
Til barna
0%
Til nye midler
0%
Administrasjon

Vi har over 500 barnebyer i hele verden

Africa Americas Europe Asia Oceania

Se hvordan vi jobber for barna på 1 minutt!

Bidraget fra deg gir barna omsorg og trygghet

Faren døde og moren forlot dem

SOS-mor Dal Kumari Panthi møtte de to små jentene med kjærlighet

Dette er datteren min

Etter 30 år med brevveksling møtte Anne Elisabeth fadderbarnet.