Vårt arbeid

Alle barn trenger trygge voksne som kan ta vare på dem. SOS-barnebyer styrker familier i krise slik at de selv kan ta vare på barna sine og gir barn som trenger det en ny familie. Vi jobber også for at myndighetene i hvert enkelt land skal ta ansvar for barns oppvekst og beskyttelse.

 

Omsorg i en ny familie

Barn i en SOS-familie vokser opp sammen med søsken og SOS-foreldre som tar utgangspunkt i hva som er det beste for hvert enkelt barn. Barn som har det vanskelig trenger en overdose omsorg og noen som er glade i dem uansett hvordan de oppfører seg.

I SOS-familien får de stabil omsorg fra trygge voksne som kan støtte dem gjennom hele barndommen og ungdomsårene til det er naturlig at de flytter hjemmefra. 

Omsorg i sin egen familie

Mange barn vokser opp i omgivelser som er utrygge og ustabile. Noen har mistet foreldrene sine, enda flere har foreldre som ikke klarer å ta godt vare på dem.

SOS-familieprogram jobber med familier som trenger støtte for å kunne ta seg godt av barna. Vi gir blant annet familierådgivning, helseoppfølging og støtte til utdanning og inntektsbringende arbeid. Dette gjør at barna kan fortsette å bo sammen med foreldrene eller andre nære omsorgspersoner.

Av pengene vi samler inn går:

0%
Til barna
0%
Til nye midler
0%
Administrasjon

Vi har over 500 barnebyer i hele verden

Africa Americas Europe Asia Oceania

Se hvordan vi jobber for barna på 1 minutt!

Bidraget fra deg gir barna omsorg og trygghet

Faren døde og moren forlot dem

SOS-mor Dal Kumari Panthi møtte de to små jentene med kjærlighet

Dette er datteren min

Etter 30 år med brevveksling møtte Anne Elisabeth fadderbarnet.