Vårt arbeid

En god barndom danner plattformen for et godt voksenliv. Omsorg er viktig ikke bare for hvert enkelt barn, men også for fremtidige generasjoner og samfunnet de blir en del av som voksne.

Vi vet at stabil og god omsorg er grunnleggende nødvendig for at barn skal vokse og utvikle seg normalt, fullføre skolegang og ha tilgang til helsetjenester. God omsorg går i arv, på samme måte som dårlig omsorg ofte overføres fra en generasjon til den neste. SOS-barnebyer jobber hver dag med å bryte den negative sirkelen av dårlig omsorg.

Resultatene viser at det nytter:

98 prosent barna som har vokst opp i en SOS-familie og selv har barn, er i dag trygge foreldre som gir god omsorg videre.

95 prosent av barna i SOS-familieprogrammene har fått foreldre som aktivt er involvert i deres liv.

90 prosent av de spurte har dekket minst to av tre grunnleggende behov som bolig, mat og helse.

Lang erfaring - millioner av gode relasjoner

Siden 1949 har SOS-barnebyer støttet over fire millioner barn og unge i hele verden, både gjennom å gi barn som trenger det et nytt hjem, og ved å støtte barn gjennom SOS-familieprogram for familier i krise. Omsorgen og tryggheten har gått videre til barn og barnebarn og har påvirket anslagsvis 13 millioner foreldre-barn-relasjoner de siste 70 årene. Millioner av gode relasjoner som igjen skaper trygge voksne og bygger samfunn.

SOS-familie spiller spill i en av barnebyene i Thailand. Foto: Nusrin Somchat

Omsorg i en ny familie

En SOS-familie er en forsterket fosterfamilie der også biologiske søsken kan få vokse opp sammen.
Mange av barna har en «tøff bagasje» SOS-foreldrene har fagkompetanse og erfaring som gjør at de kan gi barna det de trenger for å bearbeide vonde opplevelser. 

SOS-familieprogram jobber med familier som trenger støtte for å kunne ta seg godt av barna.

Omsorg i egen familie

Familier i krise eller i ekstremt vanskelige livssituasjoner kan slite med å dekke barnas behov for omsorg og oppfølging.
I SOS-familieprogrammene  jobber vi med familier som trenger støtte for å kunne ta godt vare på barna.

Pengene kommer de mest sårbare barna til gode

0%
Til barna
0%
Til nye midler
0%
Administrasjon

Les mer om

Vi har over 500 barnebyer i hele verden

Africa Americas Europe Asia Oceania

Ledige stillinger

Her finner du ledige stillinger i SOS-barnebyer Norge.

Kontakt oss

Telefon: 02210/ 47 23 35 39 00 E-post: