Gå til hovedinnhold

Vårt arbeid

En god barndom danner plattformen for et godt voksenliv. Omsorg er viktig ikke bare for hvert enkelt barn, men også for fremtidige generasjoner og samfunnet de blir en del av som voksne.

Vi vet at stabil og god omsorg er grunnleggende nødvendig for at barn skal vokse og utvikle seg normalt, fullføre skolegang og ha tilgang til helsetjenester. God omsorg går i arv, på samme måte som dårlig omsorg ofte overføres fra en generasjon til den neste. SOS-barnebyer jobber hver dag med å bryte den negative sirkelen av dårlig omsorg.

Resultatene viser at det nytter:

98 prosent av barna som har vokst opp i en SOS-familie og selv har barn, er i dag trygge foreldre som gir god omsorg videre.

95 prosent av barna i SOS-familieprogrammene har fått foreldre som aktivt er involvert i deres liv.

Lang erfaring - millioner av gode relasjoner

Siden 1949 har SOS-barnebyer støttet over fire millioner barn og unge i hele verden, både gjennom å gi barn som trenger det et nytt hjem, og ved å støtte barn gjennom SOS-familieprogram for familier i krise. Omsorgen og tryggheten har gått videre til barn og barnebarn og har påvirket anslagsvis 13 millioner foreldre-barn-relasjoner de siste 70 årene. Millioner av gode relasjoner som igjen skaper trygge voksne og bygger samfunn.

Våre hjertesaker

Sikre god og stabil omsorg

Sikre god og stabil omsorg

Vi støtter familier i krise og etablerer trygg omsorg for barn som er alene. Vi styrker mental helse hos både barna og de som tar vare på dem.

Dekke mer enn bare grunnleggende behov

Dekke mer enn bare grunnleggende behov

Sammensatt og tilpasset støtte gir barn en trygg oppvekst og gjør familier i stand til å selv gi barna sine god omsorg, utdanning og helsetilbud.

Skape varig endring

Skape varig endring

Vi gir familier muligheten til å løfte seg ut av fattigdom og skape gode oppvekstrammer for barna sine.

Lokale ansatte og forankring i over 130 land

Lokale ansatte og forankring i over 130 land

Vi har lokalt ansatte som kan gi støtte basert på lokale utfordringer, behov og muligheter. Vi jobber for bedre beskyttelsesstrukturer for barn.

Av alle SOS-barnebyers innsamlede midler går:

0%
Til formålet
0%
Til innsamling
0%
Administrasjon

Les mer om

Vi har over 500 barnebyer i hele verden

Africa Americas Europe Asia Oceania

Ledige stillinger

Her finner du ledige stillinger i SOS-barnebyer Norge.

Kontakt oss

Telefon: +47 23 35 39 00
E-post: