Vårt arbeid

Stabil og god omsorg i en familie

Vi tror på barna og på ressursene som bor i hvert enkelt av dem. Vi vet at barn trenger nærhet, trygghet og stabilitet for å vokse og utvikle seg. God omsorg danner grunnlaget barna trenger.

Trygge voksne

I alle kulturer er familien det naturlige stedet for oppfostring, omsorg og beskyttelse av barn. Og barna er helt avhengige av trygge voksne som kan:

  • gi omsorg og kjærlighet
  • klare å gi beskyttelse
  • sørge for at det er mat på bordet
  • sørge for at de kommer seg på skolen

Utvikling

For mange er det ekstremt utfordrende å være en god omsorgsperson når du lever med konflikt, sult, økonomisk usikkerhet og tap av nære. Psykiske lidelser er ofte en følge av dette, noe som også påvirker evnen til å gi god og tilfredsstillende omsorg. Mangler barna omsorg gir det skader på hjernen som fører til livsvarige problemer med læring, relasjoner, adferd og fysisk og psykisk helse. Derfor jobber vi for at omsorgspersonene skal klare å ta godt vare på barna og stimulere til utvikling fysisk og psykisk.

Slik jobber vi for å sikre barn god omsorg og utvikling:

SOS-familie spiller spill i en av barnebyene i Thailand. Foto: Nusrin Somchat

Omsorg i en ny familie

En SOS-familie er en forsterket fosterfamilie der også biologiske søsken kan få vokse opp sammen.
Mange av barna som kommer til en SOS-familie har en «tøff bagasje» SOS-foreldrene har fagkompetanse og erfaring som gjør at de kan gi barna det de trenger for å bearbeide vonde opplevelser. Like viktig er det at oppveksten skal være så vanlig som mulig, med familie, lek, skole, venner og det som hører barndommen til.

SOS-familieprogram jobber med familier som trenger støtte for å kunne ta seg godt av barna.

Omsorg i sin egen familie

Familier i krise eller i ekstremt vanskelige livssituasjoner kan slite med å dekke barnas behov for omsorg og oppfølging.
I SOS-familieprogrammene  jobber vi med familier som trenger støtte for å kunne ta seg godt av barna.
Vi gir blant annet familierådgivning, helseoppfølging og støtte til utdanning og inntektsbringende arbeid. 

Pengene kommer de mest sårbare barna til gode

0%
Til barna
0%
Til nye midler
0%
Administrasjon

Vi har over 500 barnebyer i hele verden

Africa Americas Europe Asia Oceania

Se hvordan vi jobber for barna på 1 minutt!

Ledige stillinger

Her finner du ledige stillinger i SOS-barnebyer Norge.

Kontakt oss

Telefon: 02210/ 47 23 35 39 00 E-post: