Ett av ti barn lever uten tilstrekkelig omsorg. Foto: Jens Honoré

Krigen rammer alltid barna hardest

Krigen har ført til at flere tusener av familier i Syria har mistet alt, og barn blir frarøvet sin barndom. 

Et trygt hjem for alle barn

Gi flere barn et trygt hjem

Bli fadder

300 kroner per måned

Skriver du inn ditt mobilnummer har vi mulighet til å kontakte deg, hvis vi trenger det.
Velg verdensdel

Hopp for lek

Hopp for lek

FNs barnekonvensjon sier at alle barn har rett til fritid, hvile og ikke minst lek.
Du kan påvirke og bidra til at flere barn får leke. Snart sparkes utfordringen «Hopp for lek» i gang på sosiale medier.

De omsorgsløse barna

SOS-barnebyer har fått laget en rapport om barn som er uten omsorg fra foreldre eller andre omsorgspersoner.

Bli fadder

Bli fadder

Du kan bli fadder for et barn, en barneby eller for barn i katastrofeområder.

SOS-barnebyer i 134 land

SOS-barnebyer i 134 land

Med familier og barnebyer
som skaper trygghet hver
dag for tusenvis av barn.

Våre tema

Bli fadder