Ingen barn skal vokse opp alene

Et bidrag fra deg vil gi barn et verdig liv. Du er med på å gi barn over hele verden den omsorgen de trenger og har krav på.

Gi et bidrag nå!

Velg beløp. NB! Velger du å betale med Vipps må beløpet godkjennes i Vipps-appen din.

Vi har over 500 barnebyer i hele verden

Africa Americas Europe Asia Oceania

Fordeling av inntektene

81 prosent av inntektene går til formålet og 19 prosent til administrasjon og å skaffe nye midler.

Samfunnets beste investering

God omsorg og en trygg oppvekst er essensielt for barns utvikling. I SOS-barnebyer anser vi trygge barn som samfunnets viktigste kapital. Samarbeidspartnere forteller om hvorfor de er enige. Les mer om dette og SOS-barnebyers arbeid. Du finner også alle tallene i vår årsrapport. 

Våre tema