Vil du gi barn et omsorgsfullt hjem?

Hjelp barn som trenger deg mest

Bli SOS fadder i dag! Velg beløp:

Velg sted

Vi har over 500 barnebyer i hele verden

Africa Americas Europe Asia Oceania

Fordeling av inntektene

81 prosent av inntektene går til formålet og 1 prosent til administrasjon og 18 prosent til å skaffe nye midler.

Samfunnets beste investering

God omsorg og en trygg oppvekst er essensielt for barns utvikling. I SOS-barnebyer anser vi trygge barn som samfunnets viktigste kapital. Samarbeidspartnere forteller om hvorfor de er enige. Les mer om dette og SOS-barnebyers arbeid. Du finner også alle tallene i vår årsrapport. 

Våre tema