Vi har over 500 barnebyer i hele verden

Afrika Latin-Amerika Europa Asia Oceania

Samfunnets beste investering

God omsorg og en trygg oppvekst er essensielt for barns utvikling. I SOS-barnebyer anser vi trygge barn som samfunnets viktigste kapital. Samarbeidspartnere forteller om hvorfor de er enige. Les mer om dette og SOS-barnebyers arbeid. Du finner også alle tallene i vår årsrapport. 

Fordeling av inntektene

81 prosent av inntektene går til formålet og 19 prosent til administrasjon og å skaffe nye midler.

Våre tema