Krigen rammer alltid barna hardest. Du kan bidra - les mer.

Krigen rammer alltid barna hardest

Flere tusen familier har mistet alt, og barna blir frarøvet sin barndom.

Et trygt hjem for alle barn

Gi flere barn et trygt hjem

Bli fadder

300 kroner per måned

Skriver du inn ditt mobilnummer har vi mulighet til å kontakte deg, hvis vi trenger det.
Velg verdensdel

SOS MAYDAY

SOS-barnebyer er tilstede, men trenger din støtte. Help barna som er rammet av krig og katastrofer. Send «SOS» til 2160 (200 kroner).

Bli fadder

Vi jobber i 133 land for at alle barn skal få den omsorgen de trenger. Du kan bidra.

Omsorgsløse barn

Vår rapport viser at 220 millioner barn er uten eller står i umiddelbar fare for å miste omsorgen fra foreldre eller andre omsorgspersoner.

Våre tema

Bli fadder