Mistet mamma og pappa

Verden raste sammen for de to små jentene. Les mer og bli fadder.

Bli SOS-fadder

Velg månedlig beløp

Velg sted

Bli kjent med en barneby gjennom en norsk families øyne
Dokumentar episode 1
Vi ble innlosjert i gjestehuset ved siden av SOS-moren Sabitre og hennes åtte barn

Vi har over 500 barnebyer i hele verden

Afrika Latin-Amerika Europa Asia Oceania

Fordeling av inntektene

81 prosent av inntektene går til formålet og 19 prosent til administrasjon og å skaffe nye midler.

Samfunnets beste investering

God omsorg og en trygg oppvekst er essensielt for barns utvikling. I SOS-barnebyer anser vi trygge barn som samfunnets viktigste kapital. Samarbeidspartnere forteller om hvorfor de er enige. Les mer om dette og SOS-barnebyers arbeid. Du finner også alle tallene i vår årsrapport. 

Våre tema