Bedriftsfadder

Bli bedriftsfadder og bidra til varig utvikling. Bedriftsfadder er et konsept for bedrifter som ønsker å tydeliggjøre sitt samfunnsengasjement. Støttespillere fra næringslivet er avgjørende for at SOS-barnebyer kan lykkes med å gi omsorg til flere barn.

Ingen barn skal vokse opp alene

Som bedriftsfadder er dere med på å gi barn et trygt hjem og en kjærlig oppvekst. Trygge barn er en forutsetning for å utvikle gode og velfungerende samfunn, og gjennom SOS-barnebyer investerer dere i varig utvikling. Et tydelig samfunnsengasjement sier dessuten mye om bedriftens verdier. Å bidra til å gi barn en god oppvekst, er noe de fleste medarbeidere og kunder opplever som svært meningsfullt.

Hva får dere som bedriftsfadder?

  • Egen bedriftsfadderlogo for bruk i kommunikasjon internt og eksternt
  • Attraktivt profileringsmateriell for trykte og digitale medier
  • Brev to ganger i året fra barnebyen dere støtter
  • Nyheter og oppdateringer fra SOS-barnebyer

Skattefradrag

Et bidrag til SOS-barnebyer kan gi deg fradrag på inntekten. Vi innberetter automatisk bidraget ditt til Skattedirektoratet dersom du registrerer organisasjonsnummeret i skjemaet (valgfritt).

Målet med SOS-barnebyers familieprogram er å styrke utsatte familier, slik at de kan gi barna sine god omsorg. Foto: Bjørn-Owe Holmberg

Sammen sørger vi for at tusenvis av barn får en trygg oppvekst og går en lysere fremtid i møte.

Har du spørsmål? Send oss en e-post.