bilde

Ingen barn skal vokse opp alene - bli Bedriftsfadder!

  • Som bedriftsfadder gir dere barn et trygt hjem, bygger stabile samfunn og skaper varig utvikling.
  • Dere bidrar direkte til å skape et vendepunkt for barn og familier som trenger støtte.

Langsiktig investering i mennesker og samfunn

Å bidra til å gi barn en trygg oppvekst er noe de fleste medarbeidere opplever som svært meningsfullt. Et bedriftsfadderskap kan derfor tydeliggjøre og kommunisere bedriftens verdier og sosiale engasjement.

Bli bedriftsfadder minimumsbeløp

1000 kroner i måneden:


Trygge barn er en forutsetning for å utvikle gode og velfungerende samfunn. SOS-barnebyer er avhengig av støttespillere fra næringslivet for å lykkes i vårt langsiktige arbeid.

I 2016 vil blant annet etablering av gode omsorgstilbud for barn på flukt i Norge og påvirkningsarbeid mot myndigheter være en viktig del av vårt arbeid.

Fadderbidraget er på 1 000 kroner i måneden. Dere vil motta en giro på 12 000 kroner én gang i året. Ønsker dere å gi mer, fyll inn det årlige beløpet i skjemaet. Har dere andre ønsker til betaling, ta kontakt med Giverservice. Mer informasjon om betaling blir sendt per e-post.

Bli med på å skape varig utvikling for mennesker og samfunn. Bli bedriftsfadder!

Kontakt

Har du spørsmål, ta kontakt med Linda Cecilie Dale, telefon 93023602 eller send en e-post.

Hva får dere som bedriftsfadder?

  • Eget profileringsmateriell som kan brukes internt og eksternt
  • Tips til aktiviteter som kan synliggjøre engasjementet
  • Vi holder dere oppdatert om resultater og utvikling til det du er med å støtte
  • Mulighet for skattefradrag

Om vårt arbeid

  • Vi jobber for å påvirke myndighetene i de landene vi jobber i, slik at de tar ansvar og oppfyller sin plikt til å gi barn et trygt hjem, utdanning og et godt helsetilbud.
  • 78 700 barn og unge vokser i dag opp i en SOS-barneby og over 360 000 barn og familiene deres får støtte gjennom SOS-barnebyers familieprogram verden over.
  • 12 prosent av norske husholdninger har et forhold til SOS-barnebyer, og 30 prosent av alle SOS-fadderskap internasjonalt er norske. 

Våre tema