Gå til hovedinnhold

Gi en donasjon

Barn skal ikke kjenne på kroppen hvordan det er å bli slått, eller se noen de er glad i bli det. De skal heller ikke vokse opp med psykisk vold eller overgrep. Halvparten av verdens barn kjenner så altfor godt til hvordan det er å bli utsatt for - eller leve med vold. ​Hvert femte minutt dør et barn av vold. Dette kunne vært unngått. Med din donasjon kan vi nå ut til flere barn som mangler en trygg og stabil hverdag, og omsorg. 

Alle barn trenger noen som er der for dem, uansett hva. Dessverre lever over to hundre millioner barn uten familie, eller i fare for å miste familien sin. Vold er en av årsakene til at barn er alene. Som fast giver bidrar du til at flere barn får en trygg oppvekst, at flere barn får være barn.  

Din donasjon går til: 

  • Å jobbe for vårt felles mål: Ingen barn alene​
  • Beskytte barn mot vold og angrep
  • Å støtte familier som med litt hjelp fortsatt vil være det beste stedet ungene kan vokse opp 
  • Å styrke lokalsamfunn
  • Å  jobbe for å styrke alle barns rettigheter​​ 
  • Å være til stede for barn og familier i lang tid, i 137 land.  
 

Hvorfor du som donasjonsgiver er viktig​​

Heldigvis er det mange som støtter oss, men barna trenger enda flere! Uten din hjelp ville ikke vårt oppdrag vært mulig å gjennomføre. Verden ville rett og slett sett annerledes ut. Sammen kan vi gi langt flere barn muligheter og en fremtid. Og et lite bidrag kan bety mye. 

Barna er verdens viktigste ressurs

Sikre god og stabil omsorg

Sikre god og stabil omsorg

Vi støtter familier i krise og etablerer trygg omsorg for barn som er alene. Vi styrker mental helse hos både barna og de som tar vare på dem.

Dekke mer enn bare grunnleggende behov

Dekke mer enn bare grunnleggende behov

Sammensatt og tilpasset støtte gir barn en trygg oppvekst og gjør familier i stand til å selv gi barna sine god omsorg, utdanning og helsetilbud.

Skape varig endring

Skape varig endring

Vi gir familier muligheten til å løfte seg ut av fattigdom og skape gode oppvekstrammer for barna sine.

Lokalt ansatte og forankring i 137 land

Lokalt ansatte og forankring i 137 land

Vi har lokalt ansatte som kan gi støtte basert på lokale utfordringer, behov og muligheter. Vi jobber for bedre beskyttelsesstrukturer for barn.

Av alle SOS-barnebyers innsamlede midler går:

0%
Til formålet
0%
Til innsamling
0%
Administrasjon

Vårt arbeid

En god barndom danner plattformen for et godt voksenliv. Omsorg er viktig ikke bare for hvert enkelt barn, men også for fremtidige generasjoner og samfunnet de blir en del av som voksne.

Les om hvordan vi hver dag jobber med å bryte den negative sirkelen av dårlig omsorg.