Gå til hovedinnhold

Din hjelp kan redde liv - Gi en donasjon

Krigen i Ukraina har sendt barn og familier inn i en tilværelse av usikkerhet, utrygghet og på flukt. Flere byer er uten strøm, mat og medisiner er i ferd med å tømmes og barn er overlatt til seg selv. Det er akutt behov for nødhjelp.  Gi en donasjon i dag!

SOS-barnebyer trapper nå opp nødhjelpsarbeidet både i Ukraina og nabolandene. Tiltakene inkluderer mat, medisiner, helseoppfølging, familiegjenforening og langsiktig traumebehandling.  

Sammen med våre kolleger i Ukraina og nabolandene jobber vi på spreng for at barn og familier evakueres trygt, og støttes med nødvendig oppfølging.  

Din donasjon bidrar til at vi kan:

  • Gi nødhjelp
  • Evakuere barn og familier til tryggere området av landet og til naboland
  • Gi omsorg til barn som er alene
  • Gi barna og familiene psykosisial støtte og hjelper dem å bearbeide traumer

Slik jobber vi i katastrofer

SOS-barnebyers katastrofefond hjelper barn og familier rammet av krig og katastrofer. Vår førsteprioritet er alltid å gi barn omsorg og beskyttelse – og med din hjelp kan vi handle raskt når behovet oppstår.

SOS-barnebyer deler ut mat, vann, klær og andre nødvendige basisvarer. Vi gir psykologisk støtte og hjelper barna med å bearbeide traumatiske opplevelser.

Med over 30 000 ansatte i 137 land, kan vi raskt snu oss rundt der det skjer. Og vi samarbeider med andre organisasjoner og myndigheter der vi kan – så hjelpen skal komme mest mulig effektivt fram.

SOS-barnebyer i Ukraina: 

Vi startet arbeid i Ukraina i 2003, da et familieprogram ble etablert i hovedstaden Kiev. I 2010 åpnet den første barnebyen i Brovary og i 2012 etablerte vi tiltak i Luhansk. Kort tid etter krigen brøt ut i 2014 ble aktivitetene omorganisert og utvidet for å svare på de økene behovene til barn og familier. 

Våre hjertesaker

Sikre god og stabil omsorg

Sikre god og stabil omsorg

Vi støtter familier i krise og etablerer trygg omsorg for barn som er alene. Vi styrker mental helse hos både barna og de som tar vare på dem.

Dekke mer enn bare grunnleggende behov

Dekke mer enn bare grunnleggende behov

Sammensatt og tilpasset støtte gir barn en trygg oppvekst og gjør familier i stand til å selv gi barna sine god omsorg, utdanning og helsetilbud.

Skape varig endring

Skape varig endring

Vi gir familier muligheten til å løfte seg ut av fattigdom og skape gode oppvekstrammer for barna sine.

Lokalt ansatte og forankring i 137 land

Lokalt ansatte og forankring i 137 land

Vi har lokalt ansatte som kan gi støtte basert på lokale utfordringer, behov og muligheter. Vi jobber for bedre beskyttelsesstrukturer for barn.

Av alle SOS-barnebyers innsamlede midler går:

0%
Til formålet
0%
Til innsamling
0%
Administrasjon

Vårt arbeid

En god barndom danner plattformen for et godt voksenliv. Omsorg er viktig ikke bare for hvert enkelt barn, men også for fremtidige generasjoner og samfunnet de blir en del av som voksne.

Les om hvordan vi hver dag jobber med å bryte den negative sirkelen av dårlig omsorg.