Gå til hovedinnhold

Gi en donasjon

Akkurat nå har 220 millioner barn mistet eller står i fare for å miste omsorgen fra familien sin. Sånn kan vi ikke ha det!

SOS-barnebyer jobber derfor for at ingen barn skal være alene, gjennom å:

💙støtte familier som med litt hjelp fortsatt vil være det beste stedet ungene kan vokse opp

💙sørge for fosterhjem for de som ellers ikke har noen som kan gi dem den omsorgen alle barn er helt avhengige av

💙styrke lokalsamfunn

💙 jobbe for å styrke alle barns rettigheter

Og vi er til stede for barna og familiene i lang tid, i 137 land. 

Hvorfor du som donasjonsgiver er viktig

Heldigvis er det mange som støtter oss, men barna trenger enda flere! Uten din hjelp ville ikke vårt oppdrag vært mulig å gjennomføre. Verden ville rett og slett sett annerledes ut. Sammen kan vi gi langt flere barn muligheter og en fremtid. Og et lite bidrag kan bety mye. 

Barna er verdens viktigste ressurs

Sikre god og stabil omsorg

Sikre god og stabil omsorg

Vi støtter familier i krise og etablerer trygg omsorg for barn som er alene. Vi styrker mental helse hos både barna og de som tar vare på dem.

Dekke mer enn bare grunnleggende behov

Dekke mer enn bare grunnleggende behov

Sammensatt og tilpasset støtte gir barn en trygg oppvekst og gjør familier i stand til å selv gi barna sine god omsorg, utdanning og helsetilbud.

Skape varig endring

Skape varig endring

Vi gir familier muligheten til å løfte seg ut av fattigdom og skape gode oppvekstrammer for barna sine.

Lokalt ansatte og forankring i 137 land

Lokalt ansatte og forankring i 137 land

Vi har lokalt ansatte som kan gi støtte basert på lokale utfordringer, behov og muligheter. Vi jobber for bedre beskyttelsesstrukturer for barn.

Av alle SOS-barnebyers innsamlede midler går:

0%
Til formålet
0%
Til innsamling
0%
Administrasjon

Vårt arbeid

En god barndom danner plattformen for et godt voksenliv. Omsorg er viktig ikke bare for hvert enkelt barn, men også for fremtidige generasjoner og samfunnet de blir en del av som voksne.

Les om hvordan vi hver dag jobber med å bryte den negative sirkelen av dårlig omsorg.