Alle barn i SOS-familier og i SOS-familieprogrammene får godt forebyggende helsetilbud og medisinsk behandling. Fra SOS-barnebyers medisinske klinikk i Kaolack, Thailand. Foto: Claire Ladavicius

Forebygge og behandle

Helse
Barn trenger mat, gode boforhold, vaksiner og medisinsk behandling. Og de trenger voksne som har helse til å jobbe og kunne gi god omsorg.

SOS-barnebyer sørger for

 • at barna i SOS-familiene og SOS-familieprogrammene får et godt kosthold som dekker barns ernæringsbehov
 • at alle barn i SOS-familier og i SOS-familieprogrammene får godt forebyggende helsetilbud og medisinsk behandling
 • at hiv-smittede omsorgspersoner holder seg friske
 • å forebygge smitte
 • å bekjempe stigmatisering av smittede
 • at barn som lider av feil- eller underernæring får spesiell ernærings- og helseoppfølging
 • etablering og drift av helsestasjoner og sykehus flere steder i verden
 • at barn og voksne får helseoppfølging
 • at underernærte og syke får behandling
 • psykososial oppfølging og hjelp til mestring gjør det lettere å akseptere og leve med situasjonen. 
En grønnsakshage gir familien tilgang til næringsrik mat. Her fra SOS-familieprogram i Indonesia. Foto: Benno Neeleman
Mange familier i familieprogrammene får støtte til å lage en grønnsakshage som sikrer enkel tilgang til ernæringsrik mat.

Sult hemmer barn

Ensidig og næringsfattig kost gjør at barn ikke vokser og utvikler seg som de skal. Mangel på mat gjør at de ikke kan konsentrere seg på skolen. De får dårlig immunforsvar og blir mye mer utsatt for sykdommer. Feil- og underernæring fører til veksthemning og andre senskader.

Barn dør av sykdommer som lett kan forhindres ved vaksinasjon. Her fra SOS-medisinske klinikk på Sri Lanka. Foto: Dominic Sansoni
Barn dør av sykdommer som lett kan forhindres med vaksine. Her fra SOS-medisinske klinikk på Sri Lanka.

Kan forebygges og behandles

Mangel på vaksiner, dårlig eller ingen tilgang til helsetjenester og liten kunnskap om hygiene og smittefare, gjør at barn dør av sykdommer som kan forebygges og behandles. Diare, malaria, polio, meslinger, kikhoste, lungebetennelse og tuberkulose er vanlige dødsårsaker for barn mange steder i verden.  

Når mor eller far blir alvorlig syke, må barn ofte slutte på skolen for å arbeide, passe på mindre søsken og pleie den syke. Hvis foreldrene dør, blir mange barn overlatt til seg selv. Storfamilien ikke har ressurser til å ta på seg omsorgsansvaret og det er stor mangel på offentlige omsorgstilbud. 

Tilgang til medisiner og riktig kosthold gjør at hiv-smitten kan holdes i sjakk. Foto: Bertil Strandell
Tilgang til medisiner og riktig kosthold gjør at hiv-smitten kan holdes i sjakk.

Hiv rammer hardt

Hiv- og aidsepidemien har ført til en drastisk økning i antallet foreldreløse barn. På verdensbasis har over 16 millioner barn under 15 år mistet en av eller begge foreldrene på grunn av aids. Mange lokalsamfunn er så hardt rammet at man snakker om at en hel foreldregenerasjon er vekk. Tilbake sitter besteforeldre og barn. Mange barn er også selv smittet av hiv.

Nå er ikke en hiv-diagnose lenger en umiddelbar dødsdom. Tilgang til medisiner, bedre boforhold og riktig kosthold gjør at hiv-smitten kan holdes i sjakk i mange år. For barna og deres utvikling er det stor forskjell på å miste foreldrene som åtteåring eller som attenåring. 

Søsken besøker nyfødt lillebror på SOS-medisinske senter i Bakoteh, Gambia. Foto: Dominic Sansoni
Søsken besøker nyfødt lillebror på SOS-medisinske senter i Bakoteh, Gambia. Foto: Dominic Sansoni

SOS-klinikker

Mange steder i verden hvor SOS-barnebyer er etablert, er det stor mangel på gode helsetjenester. Derfor driver SOS-barnebyer egne medisinske sentre som tilbyr medisinsk behandling og veiledning til hele lokalbefolkningen. Dette er ofte det eneste helstetilbudet som eksisterer og er avgjørende for lokalsamfunnets utvikling. 

Omsorgssvikt gir barn dårlig helse

Barn som opplever grov omsorgssvikt, vold og mishandling i hjemmet kan får alvorlige helse- og utviklingsmessige senskader. De kan få problemer med å knytte seg til andre, oppleve angst, usikkerhet og få dårlig selvfølelse.

Oppvekst i en stabil familie er det beste utgangpunktet for å sikre at barn får dekket sine grunnleggende behov 

SOS-barnebyer jobber mot norske myndigheter for at:

 • Norge skal være pådriver for at nasjonale og lokale myndigheter etablerer bedre helsetjenester som når ut til alle.
 • Norges internasjonale satsing på global helse for å redusere barne- og mødredødeligheten skal videreføres og styrkes. 

Bli SOS-fadder

Velg månedlig beløp

Velg sted

Våre tema