Barna som kommer til en SOS-barneby vokser opp i en familie som gir dem kjærlighet og omsorg. Foto: Nusrin Somchat

Omsorg i en familie

Familien
Familien er den viktigste arenaen for barns utvikling. SOS-barnebyer sørger for at barn får vokse opp i en trygg og stabil familie og får alle sine grunnleggende behov dekket, enten i sin biologiske familie eller i en SOS-familie. 

SOS-familie:

 • Barn får vokse opp i en familie som gir kjærlighet og omsorg.
 • Biologiske søsken får vokse opp i samme SOS-familie.
 • SOS-foreldre og -familieassistenter er lokalt ansatte med rett kompetanse. De  får grundig opplæring for å kunne gi trygghet og en stabil oppvekst til barn med ulik bakgrunn og start på livet
 • SOS-foreldrene skal være trygge, tydelige, rause og forutsigbare
 • I de fleste tilfeller er omsorgspersonen en SOS-mor, men i flere land –spesielt i Europa, er det både SOS-foreldrepar og SOS-fedre.
 • Hver familie har en egen familieassistent. 
 • Hver familie får tett oppfølging av et profesjonelt nettverk av fagpersoner.
 • Hvert barn har sin egen utviklingsplan, og deres meninger og ønsker skal bli hørt og tatt hensyn til.
 • SOS-familiene er del av et fellesskap og kan dele erfaringer og støtte hverandre.
 • Avgjørelsen om at barn skal flytte til en barneby tas sammen med sosialmyndighetene/barnevernsmyndighetene i landet.

SOS-familieprogram:

 • Barn får vokse opp med god omsorg i sin biologiske familie.
 • Barn får næringsrik mat, et tak over hodet og et godt helsetilbud
 • Barn, både gutter og jenter, får skolegang.
 • Familier får stabil inntekt gjennom yrkesopplæring og praktisk støtte som gir jobbmuligheter for de voksne.
 • Omsorgspersoner får lese- og skriveopplæring, og at de lærer om barn og kvinners rettigheter og hva barn trenger for å ha en god oppvekst.
 • Omsorgspersoner får oppfølging av både fysisk og psykososial helse.
 • Familier får rådgivning og juridisk bistand, og hjelp til å få den støtten de har krav på fra myndighetene.
 • Lokalsamfunn og lokale myndigheter får støtte til å skape gode og stabile nettverk som på sikt kan dekke behovene til utsatte barn og deres familier.
SOS-foreldre gir kjærlighet og omsorg i et trygt hjem. Foto: Mariantonietta Peru
SOS-foreldre gir kjærlighet og omsorg i et trygt hjem.

SOS-FAMILIE

Gir barn trygghet og god omsorg i ny familie i en barneby.

Ingen barn klarer seg alene. Å vokse opp i en stabil familie er avgjørende for barns utvikling. SOS-barnebyer gir barn som trenger det et trygt hjem i en SOS-familie. 

Hvem får et nytt hjem i en SOS-familie

Barn som er alene, eller har familier som til tross for støtte ikke klarer å gi god omsorg, kan få et nytt hjem i en SOS-familie. Her får barna en stabil oppvekst med omsorgsfulle SOS-foreldre, biologiske søsken og SOS-søsken. Barna har også god kontakt med eventuell biologisk familie, så lenge det er til det beste for barnet. God oppfølging av skolegang og et godt helsetilbud er en selvfølgelig del av livet i en SOS-familie.

Familie for livet

Barna bor i barnebyen til det er naturlig at de flytter hjemmefra. Gjennom god støtte, oppfølging og ettervern, skal overgangen til voksenlivet gjøres enklere. Mange steder bor ungdommene i en overgangsfase i et ungdomshus hvor de får gradvis mer ansvar for seg selv. SOS-familien er barnas familie for livet, på lik linje med andre familier. 

 • Vi sørger for langsiktig og stabil omsorg i en SOS-familie for barn som er alene, eller har familier som til tross for støtte ikke klarer å gi god omsorg.
 • Vi støtter andre fosterhjemstiltak slik at de kan gi barn god alternativ omsorg.
 • Vi støtter utsatte familier gjennom SOS-familieprogram, slik at de kan gi barna sine god omsorg.
Barn i utsatte familier får hjelp gjennom familieprogrammet. Foto: Bjørn-Owe Holmberg
Barn i utsatte familier får hjelp gjennom familieprogrammet.

SOS-familieprogram

Gir barn trygghet og god omsorg i biologisk familie.

Barn har det best i en familie, aller helst sin egen. SOS-barnebyer jobber for å forhindre at barn mister omsorgen fra sin biologiske familie av årsaker som kan forebygges. SOS-familieprogram tilbyr støtte og tiltak som gjør familier i en vanskelig situasjon i stand til å gi barna sine god omsorg, og forhindrer at familier bryter sammen.

Hvem får hjelp i familieprogrammene

Barn i utsatte familier:

 • uten stabil inntekt
 • med kun en forsørger
 • hvor omsorgspersonene er kronisk syke
 • hvor barn eller besteforeldre har omsorgsansvaret
 • preget av rusmisbruk
 • som av ulike årsaker er marginalisert

Familiene er ikke passive mottakere av hjelp, men styrkes ut fra de ressursene de allerede har. Målet er at familien skal komme seg ut av krisen, kunne gi barna god omsorg og ta fullt ansvar for oppveksten og utviklingen til barna.  

Støtte til andre fosterhjem

SOS-barnebyer har i 65 år skapt trygge familier, og bruker denne erfaringen og kompetansen til å støtte andre fosterhjemstiltak. Vanlige fosterfamilier får opplæring, rådgivning og støtte fra SOS-barnebyers. Å skape gode nettverk av fosterfamilier, og styrke strukturer i lokalsamfunn som kan fange opp og sette inn tiltak for barn som lever i vanskelige familieforhold, er en viktig del av dette arbeidet.

Du kan også bli fadder

Velg beløp per måned

Velg sted

Våre tema