SOS-barnebyers samarbeid med Norad

Norad er en viktig hovedbidragsyter til SOS-barnebyers arbeid i Sørlige Afrika.

SOS-barnebyer har rammeavtale med Norad for perioden 2016-2019.

Støtten fra Norad vil bidra til familieprogram i

  • Malawi: Lilongwe, Blantyre, Mzuzu og Ngabu
  • Zimbabwe: Bindura og Waterfalls

Formålet med familieprogrammet

Formålet med programmet er å styrke lokalsamfunn og familier slik at de kan ta bedre vare på barn uten omsorg og barn som står i fare for å miste omsorgen. Dette arbeidet skal forhindre at barn blir alene, og sikre dem en trygg base i en familie der de får sine grunnleggende behov og rettigheter dekket. Programmet har et særlig fokus på utdanning for å sikre barn tilgang til kvalitativ god utdanning. Påvirkningsarbeid mot myndighetene er en integrert del av programmet og har som hovedformål å bidra til en nasjonal policy for barn i Malawi, samt styrke muligheten og retningslinjene for fosterhjem i Zimbabwe. Programmene implementeres av våre lokale partnere SOS-Children’s Villages Malawi og SOS Children’s Villages Zimbabwe. 

Tildelingen fra Norad er på 77,8 millioner over fire år. SOS-barnebyer Norge har hatt rammeavtale med Norad siden 2004 og inneværende avtale er den femte i rekken.

Rammeavtalen kan lastes ned her (pdf).