I en verden full av fattigdom, konflikter og humanitære kriser er det alltid barna som blir rammet hardest.

220 millioner barn mangler, eller står i fare for å miste, foreldrene sine. SOS-barnebyer jobber for at alle barn skal vokse opp med den tryggheten og omsorgen de har krav på. Barna er morgendagens problemløsere, og det er oss voksne som har ansvaret for at barn vokser opp til å bli gode samfunnsbyggere.

Ingen kan hjelpe alle, men alle kan hjelpe noen! Bli fadder for et barn💙

Av alle SOS-barnebyers innsamlede midler går:

0%
Til formålet
0%
Til innsamling
0%
Administrasjon

Våre hjertesaker

Sikre god og stabil omsorg

Vi støtter familier i krise og etablerer trygg omsorg for barn som er alene. Vi styrker mental helse hos både barna og de som tar vare på dem.

Dekke mer enn bare grunnleggende behov

Sammensatt og tilpasset støtte gir barn en trygg oppvekst og gjør familier i stand til å selv gi barna sine god omsorg, utdanning og helsetilbud.

Skape varig endring

Vi gir familier muligheten til å løfte seg ut av fattigdom og skape gode oppvekstrammer for barna sine.

Lokale ansatte og forankring i 137 land

Vi har lokalt ansatte som kan gi støtte basert på lokale utfordringer, behov og muligheter. Vi jobber for bedre beskyttelsesstrukturer for barn.

 Trine-Lise Olsen, skuespiller og komiker

Trine-Lise Olsen, skuespiller og komiker

- Jeg vet hvordan det er å komme til en familie som virkelig vil ha deg, som gir deg kjærlighet og tar vare på deg.

Zuzanna, støttespiller

Zuzanna, støttespiller

- Jeg har vært veldig heldig. Jeg føler jeg skylder både familie og barn som ikke er å så heldige å gjøre en innsats.

Les mer om