Gå til hovedinnhold

Bli fadder

Barna som trenger det mest

Alle barn trenger noen som er der for dem, uansett hva. Dessverre lever over to hundre millioner barn uten familie, eller i fare for å miste familien sin. Bli Som SOS-fadder hos oss og du blir du en viktig støttespiller for de barna og familiene som trenger SOS-barnebyers tiltak hjelp for å overleve og å ha en tryggere hverdag og barndom. Du sikrer barn god omsorg, og familier en mulighet til å klare seg selv. 

Som SOS-fadder er du med på å:​

  • Jobbe mot vårt felles mål:Ingen barn alene 
  • Forandre barns liv – barn uten omsorg får en trygg familie å vokse opp i og en god fremtid takket være dine bidrag som SOS-fadder 
  • Beskytte barn mot vold og overgrep 
  • Hjelpe barn rammet av ​​krig og naturkatastrofer  
  • Gi barn og unge mulighet for lek, skolegang og utdanning 
  • Jobbe for barns rettigheter - over hele verden 

Som SOS-fadder kommer du tettere på mennesker fra helt andre steder i verden. Du lærer nye ting om barneomsorg, bistandsarbeid og andre kulturer. Du vet også at du gjør en forskjell. Pengene du gir brukes der det er størst behov, på den måten hjelper du enda flere barn og gjør verden til et bedre sted.

Som fadder gir du barn en ny sjanse

Hver dag mister barn omsorg fra familien sin av grunner som kan forebygges. Som SOS-fadder bidrar du til at familier i krise får støtten de trenger for å holde sammen og være det beste stedet for barna å vokse opp. Du bidrar til at barn som er alene kan få en ny mamma eller pappa. Uten SOS-faddere hadde det ikke vært mulig å gi disse barna en trygg og god barndom med den omsorgen de har krav på. 

Sammen med lokale partnere styrker vi lokalsamfunn slik at flere barn og familier får en bedre livssituasjon. Vi er der så lenge barna trenger oss, både i humanitære kriser, men også i en vanskelig hverdag. Bidra til å sikrer barn god omsorg og påvirker politiske prosesser som styrker alle barns rettigheter. 

Som SOS-fadder blir du med på å hjelpe barn i 137 land over hele verden. 

 

Når du blir fadder i SOS-barnebyer får du:  

  • Nyhetsbrev og SOS-magasinet. Der vil du kunne lese mer om at det nytter å hjelpe og resultatene av det du bidrar til. 

Sammen gir vi barn over hele verden muligheten til en barndom de kan bygge seg et godt voksenliv på. Slik skaper vi vekst og utvikling for både mennesker og samfunn.

Vi vet at det vi gjør fungerer: 

98 % av barna som har vokst opp i en SOS-familie, og selv har barn, er i dag trygge foreldre som gir god omsorg videre.

95 prosent av barna i SOS-programmene har fått foreldre som aktivt er involvert i deres liv.

Våre hjertesaker

Sikre god og stabil omsorg

Sikre god og stabil omsorg

Vi støtter familier i krise og etablerer trygg omsorg for barn som er alene. Vi styrker mental helse hos både barna og de som tar vare på dem.

Dekke mer enn bare grunnleggende behov

Dekke mer enn bare grunnleggende behov

Sammensatt og tilpasset støtte gir barn en trygg oppvekst og gjør familier i stand til å selv gi barna sine god omsorg, utdanning og helsetilbud.

Skape varig endring

Skape varig endring

Vi gir familier muligheten til å løfte seg ut av fattigdom og skape gode oppvekstrammer for barna sine.

Lokalt ansatte og forankring i 137 land

Lokalt ansatte og forankring i 137 land

Vi har lokalt ansatte som kan gi støtte basert på lokale utfordringer, behov og muligheter. Vi jobber for bedre beskyttelsesstrukturer for barn.

Av alle SOS-barnebyers innsamlede midler går:

0%
Til formålet
0%
Til innsamling
0%
Administrasjon

Les mer om

Vanlige spørsmål om å bli fadder