Gå til hovedinnhold

Bli SOS-fadder

Fadderskap som endrer liv

Som SOS-fadder sørger du for at barn får omsorgen og beskyttelsen bare en familie kan gi, særlig i kriser. Din støtte når ut til de mest sårbare barna rundt om i verden.

Barn uten foreldre, eller andre omsorgspersoner, trenger voksne som kan gi dem trygghet, sørge for mat og rent vann, samt gi nødvendig hjelp i kritiske situasjoner.

Som fadder gir du barn trygghet

Som SOS-fadder hjelper du barn som ikke har noen å henvende seg til for trøst, sikkerhet eller hjelp til å bearbeide traumatiske opplevelser. Barn som er alene, er dessuten ekstra sårbare for vold og overgrep.

Ved å bli en SOS-fadder kan du være den som gir disse barna tryggheten og beskyttelsen de trenger.

Hver dag mister barn omsorg fra familien sin av grunner som kan forebygges. Sammen med lokale partnere styrker vi samfunn og familier, og gir dem støtten de trenger for at barna kan fortsette å bo hjemme. Sammen gir vi også omsorg til barn som er alene. På den måten sikrer vi at flere barn får den beskyttelsen og tryggheten som bare en stabil familie kan gi.

Vi er der så lenge barna trenger oss, både i humanitære kriser og i en vanskelig hverdag. Du gir barn over hele verden muligheten til en trygg barndom. Som SOS-fadder er du med på å hjelpe barn i 137 land.

Barn som leker i barnebyen vår i Rafah, Gaza. Foto: SOS-barnebyer Palestina, 2024

Som SOS-fadder er du med på:

  • Å sørge for at ingen barn skal være alene
  • Å sette familier i krise i stand til å ta vare på barna sine
  • Gi barn uten omsorg en trygg familie å vokse opp i
  • Hjelpe barn rammet av krig og naturkatastrofer
  • Beskytte barn mot vold og overgrep
  • Gi barn og unge mulighet for lek, skolegang og utdanning
  • Å jobbe for barns rettigheter - over hele verden

Du vil få innsikt i betydningen av at barn har en familie som kan sørge for beskyttelse, omsorg og skolegang, hvordan vårt arbeid bedrer barns oppvekst og skaper utvikling for enkeltmennesker og lokalsamfunn. Du vil se hvordan barn og familier får en bedre og tryggere hverdag takket være mennesker som deg.

Ditt fadderskap redder barn. Over hele verden støtter SOS-barnebyer familier i krise, slik at de kan ta godt vare på barna sine og dekke deres grunnleggende behov. Pengene du gir, brukes der det er størst behov. På den måten hjelper du enda flere barn og gjør verden til et bedre sted.

Vi vet at det vi gjør fungerer: 

98 prosent av barna som har vokst opp i en SOS-familie og selv har barn, er i dag trygge foreldre som gir god omsorg videre.

95 prosent av barna i SOS-familieprogrammene opplever at foreldrene er blitt aktivt involvert i deres liv.

Av alle SOS-barnebyers innsamlede midler går:

0%
Til formålet
0%
Til innsamling
0%
Administrasjon

Vanlige spørsmål om å bli fadder