Gå til hovedinnhold

Bli fadder

Bli fadder hos oss og du blir en viktig støttespiller for de barna og familiene som trenger SOS-barnebyers tiltak for å overleve, ha en trygg hverdag, få skolegang og stabil inntekt. Du sikrer barn god omsorg, og familier en mulighet til å klare seg selv. 

3 gode grunner til å være fadder:

  • Du forandrer barns liv – Barn uten omsorg får en trygg familie å vokse opp i og en god fremtid takket være dine bidrag som fadder
  • Du lærer noe nytt – Som fadder kommer du tettere på mennesker fra et helt annet sted i verden. Du lærer nye ting om barneomsorg, bistandsarbeid og andre kulturer. 
  • Du vet at du gjør en forskjell - Pengene du gir brukes der det er størst behov, på den måten hjelper du enda flere barn og gjør verden til et bedre sted. 

 

Som fadder gir du barn en ny sjanse

Hver dag mister barn omsorg fra familien sin av grunner som kan forebygges. Det taper både barna, familien og samfunnet på. Din støtte er svært viktig for å sørge for at ingen barn må vokse opp alene.  
 
Som fadder i SOS-barnebyer støtter du arbeidet og alle tiltakene til SOS-barnebyer et helt konkret sted i verden. Du bidrar til å styrke familier i lokalsamfunnet slik at de selv kan ta seg godt av barna sine og til at barn som er uten familie får et trygt hjem i en av våre fosterfamilier. Du bidrar også til SOS-barnebyers arbeid for at myndighetene i landet skal prioritere barns oppvekstsvilkår og omsorgssituasjon. 

Fadderordningen har tilpasset seg de oppdaterte kravene til personvern, noe som betyr at vi ikke lenger har individuell oppdatering om enkeltbarn.  

Når du blir fadder i SOS-barnebyer får du:

  • bilde og informasjon om barnebyen når du logger deg inn på Min Side. 
  • brev fra barnebyen to ganger i året, med siste nytt om livet i barnebyen og hvordan det går med barna der.  
  • nyhetsbrev og SOS-magasinet.  Der vil du kunne lese mer om at det nytter å hjelpe og resultatene av det du bidrar til. 

Sammen gir vi barn over hele verden muligheten til en barndom de kan bygge seg et godt voksenliv på. Slik skaper vi vekst og utvikling for både mennesker og samfunn.

Våre hjertesaker

Sikre god og stabil omsorg

Sikre god og stabil omsorg

Vi støtter familier i krise og etablerer trygg omsorg for barn som er alene. Vi styrker mental helse hos både barna og de som tar vare på dem.

Dekke mer enn bare grunnleggende behov

Dekke mer enn bare grunnleggende behov

Sammensatt og tilpasset støtte gir barn en trygg oppvekst og gjør familier i stand til å selv gi barna sine god omsorg, utdanning og helsetilbud.

Skape varig endring

Skape varig endring

Vi gir familier muligheten til å løfte seg ut av fattigdom og skape gode oppvekstrammer for barna sine.

Lokalt ansatte og forankring i 137 land

Lokalt ansatte og forankring i 137 land

Vi har lokalt ansatte som kan gi støtte basert på lokale utfordringer, behov og muligheter. Vi jobber for bedre beskyttelsesstrukturer for barn.

Av alle SOS-barnebyers innsamlede midler går:

0%
Til formålet
0%
Til innsamling
0%
Administrasjon

Les mer om

Vanlige spørsmål om å bli fadder