Bedrift og partnerskap

Når dere støtter SOS-barnebyer med en gave, gir bedriften barn en god barndom. Gaven er med på å skape gode oppvekstsvilkår og mulighet for utvikling.

Bidraget fra deg blir fordelt på denne måten

0%
Til barna
0%
Til nye midler
0%
Administrasjon