Viruset har massive konsekvenser for barna

I det sørlige Afrika bor halvparten av barna som har mistet begge foreldrene sine, hos besteforeldrene. Nå kan mange av disse barna stå i fare for å miste omsorgspersonene sine - på nytt. Din bedrift kan bidra! SOS-barnebyer driver nå et omfattende nødhjelpsarbeid for å støtte utsatte familier. Matutdeling, hygieneopplæring, utdeling av skolemateriell, opplæring og opplysning er noe av tiltakene.

Min innsamling

Min innsamling

Gjør som mange andre bedrifter. Start deres egen innsamling.

Tallene som teller

0%
Til barna
0%
Til nye midler
0%
Administrasjon