Bedrift og partnerskap

Når dere støtter SOS-barnebyer med en gave, gir bedriften barn en god barndom. Gaven er med på å skape gode oppvekstsvilkår og mulighet for utvikling.

Av alle SOS-barnebyers innsamlede midler går:

0%
Til formålet
0%
Til innsamling
0%
Administrasjon