Grieg Foundation

Grieg Foundation har over flere tiår bidratt til at en rekke SOS-programmer verden over har blitt en realitet.

Formålet for støtten fra Grieg Foundation har primært vært prosjekter med utdanning som hovedinnhold, men Grieg har også finansiert byggingen av barnebyer i Afrika (Rwanda), Asia (India og Filippinene), Europa (Norge) og Sør-Amerika (Brasil). De senere årene har Grieg Foundation støttet utdanningsprosjekter i Etiopia, India, Kina, Malawi, Nigeria, Somalia, Swaziland, Vietnam og Zambia.

The Grieg Gender Challenge

Hvordan forhindre at forskjellsbehandling av menn og kvinner går i arv i generasjoner? Dette er et av kjernepunktene for "The Grieg Gender Challenge" som ble iverksatt i 2012.

The Grieg Gender Challenge støtter aktiviteter i seks afrikanske land som gir alle barn muligheten til å bestemme over egen kropp, inntekt og eiendeler og egne valg for framtiden.

Programmet har tiltak for barn i skolealder og deres foreldre. Skolegang er vektlagt i programmet da utdanning er avgjørende for å få arbeid og inntekt. Målsettingen er å gi jenter og gutter bedre forutsetninger for utdanning, arbeid, god helse og medbestemmelse - uavhengig av kjønn.

Styremedlem i SOS-barnebyer og deleier i Grieg-gruppen Elisabeth Grieg, mener at bevisstheten om likestilling må komme inn så tidlig som mulig.

Elisabeth Grieg med to jenter i Bindura, Zimbabwe. De to unge mødrene sluttet på skolen, men har nå fått en ny mulighet til å fullføre sine studier takket være Grieg Foundation. Foto: SOS-barnebyer

Bilde: Elisabeth Grieg med to jenter i Zimbabwe. De to unge mødrene sluttet på skolen, men har nå fått en ny mulighet til å fullføre sine studier takket være Grieg Foundation.

– Det er helt avgjørende at gutter og jenter får de samme mulighetene alt fra de er små. Grunnlaget for holdninger til hva som er rett og galt og forventninger til eget liv blir lagt tidlig i barndommen.

Elisabeth Grieg

For mer informasjon, besøk Grieg Foundation sine nettsider og se vår film om The Grieg Gender Challenge, "Creating Possiblities":