For pressen

Barn uten omsorg

Vår rapport viser at 220 millioner barn er uten eller står i umiddelbar fare for å miste om...

SOS-barnebyer i 135 land

SOS-barnebyer i 135 land

Med familier og barnebyer
som skaper trygghet hver
dag for tusenvis av barn.

500+ barnebyer

500+ barnebyer

Skaper trygge rammer
for barn. Enten i biologisk
familie eller i en
SOS-familie.

SOS-barnebyer Norge

SOS-barnebyer Norge

Komiteen «Norske venner av SOS-barnebyer ble stiftet i 1964.

Årsrapport

Her finner du de siste årsrapportene fra SOS-barnebyer