For pressen

Pressekontakt

Pressekontakt

Synne Rønning
Kommunikasjonssjef

+47 917 91 411

Pressekontakt

Pressekontakt

Camilla Delbekk
Kommunikasjonsrådgiver

+47 40413727

Pressekontakt

Pressekontakt

Torunn Gilje
Kommunikasjonsrådgiver

+47 95807408

Pressekontakt

Pressekontakt

Kristin Stoltenberg
Kommunikasjonsrådgiver

+47 975 25 963

Pressekontakt

Pressekontakt

Thomas Hansen
Kommunikasjonsrådgiver

+47 90757471

Bilder

Høyoppløselige bilder til nedlasting

Ved bruk skal fotografen og SOS-barnebyer krediteres.

Omsorgsløse barn

Vår rapport viser at 220 millioner barn er uten eller står i umiddelbar fare for å miste omsorgen fra foreldre eller andre omsorgspersoner.

SOS-barnebyer i 134 land

SOS-barnebyer i 134 land

Med familier og barnebyer
som skaper trygghet hver
dag for tusenvis av barn.

500+ barnebyer

500+ barnebyer

Skaper trygge rammer
for barn. Enten i biologisk
familie eller i en
SOS-familie.

SOS-barnebyer Norge

SOS-barnebyer Norge

Komiteen «Norske venner av SOS-barnebyer ble stiftet i 1964.

Årsrapport

Her finner du de siste årsrapportene fra SOS-barnebyer

FAKTA

SOS-barnebyer jobber i hele verden for å sikre barn omsorg og beskyttelse i en trygg familie.

SOS-barnebyer:

  • sørger for omsorg for barn som er alene eller står i fare for å miste omsorg fra voksne
  • sørger for gode omsorgsalternativer til barn som ikke kan bo i sin egen familie
  • samarbeider med, støtter og påvirker lokalsamfunn, organisasjoner og myndigheter slik at barn får sin rett til god omsorg oppfylt
  • er en av verdens største humanitære organisasjoner for barn
  • er etablert i 134 land og har programmer for barn og familier i 128 land
  • ble grunnlagt i Østerrike i 1949 i ruinene etter 2. verdenskrig.
  • ble etablert i Norge i 1964
  • har om lag 130 000 SOS-fadderskap i Norge
  • har programmer i Norge. Det er en barneby i Bergen og vi jobber med omsorgs- og bosettingstiltak for enslige mindreårige flykninger 

 

Våre tema