Organisasjoner

Din organisasjon kan bidra til at barn får et trygt hjem og en bedre fremtid, bidra til utvikling av lokalsamfunn og få satt organisasjonens verdier ut i praksis. Dere kan synliggjøre et meningsfylt samarbeid internt og eksternt og skape økt stolthet blant medlemmene.

Hva er barn gode til?

Se hva jeg kan!

Hva er barn gode til? Barn over hele verden viser hva de kan best.

Kontakt

Kontakt

Har du spørsmål?
Kontakt Turid Weisser
Mobil: 480 05 167