Organisasjoner

Din organisasjon kan bidra til at barn får et trygt hjem og en bedre fremtid, bidra til utvikling av lokalsamfunn og få satt organisasjonens verdier ut i praksis. Dere kan synliggjøre et meningsfylt samarbeid internt og eksternt og skape økt stolthet blant medlemmene.

Tusen takk for verdens viktigste samarbeid!

Tusen takk for verdens viktigste samarbeid!

Barn fra SOS-barnebyer forteller hva kjærlighet betyr for dem

Kontakt

Kontakt

Har du spørsmål?
Kontakt Turid Weisser
Mobil: 480 05 167