Organisasjoner

Din organisasjon kan bidra til at barn får et trygt hjem og en bedre fremtid, bidra til utvikling av lokalsamfunn og få satt organisasjonens verdier ut i praksis. Dere kan synliggjøre et meningsfylt samarbeid internt og eksternt og skape økt stolthet blant medlemmene.

Silva er en av sosialarbeiderne i barnebyen, og kalles "Storebror" av barna. Foto: Roger Heimli

Tusen takk til alle bidragsytere

Fagforbundets SOS-barneby har gitt barn gode oppvekst- og utviklingsmuligheter i ti år. 

- Å være bidragsyter til Fagforbundets SOS-barneby nytter. Her gis det omsorg til barn som må flytte fra familien. Her settes det i gang enkle, men så utrolig viktige tiltak i lokalsamfunnet.

Kontakt

Kontakt

Har du spørsmål?
Kontakt Turid Weisser
Mobil: 480 05 167