Organisasjoner

Din organisasjon kan bidra til at barn får et trygt hjem og en bedre fremtid, bidra til utvikling av lokalsamfunn og få satt organisasjonens verdier ut i praksis. Dere kan synliggjøre et meningsfylt samarbeid internt og eksternt og skape økt stolthet blant medlemmene.

Play

Barn blir hardest rammet

I det sørlige Afrika bor halvparten av barna som har mistet begge foreldrene sine, hos besteforeldrene. Koronapandemien gjør at mange av disse barna står i fare for å miste omsorgspersonene sine - på nytt. Du kan bidra! Send SMS med kodeord NØD til 2260 (200 kroner). Les mer om hva vi gjør
Kontakt

Kontakt

Har du spørsmål?
Kontakt Turid Weisser
Mobil: 480 05 167