Meny Lukk
bilde

Personvern

Tillit er viktig for SOS-barnebyer, vi er derfor opptatt av å ivareta ditt personvern og personvernet til de barna vi i felleskap gjør en viktig innsats for.

Bruk av personopplysninger

SOS-barnebyer benytter personopplysninger som er nødvendige for å gi relevant og god oppfølging og tilbakemelding til våre faddere og støttespillere. Vi lagrer det som er viktig for å kunne følge opp ditt engasjement og har etablerte rutiner for sletting når engasjementet hos oss opphører. Opplysninger vi registrerer er navn, fødselsnummer, telefonnummer, e-postadresse, postadresse og hvordan du støtter vårt arbeid, f.eks. fadderskap. Vi benytter kun personopplysninger du gir oss gjennom at du blir fadder eller støttespiller.

Dine personopplysninger er trygge hos oss, vi deler dem ikke med andre. Unntaket er samarbeidspartnere som trenger opplysninger for å kunne levere tjenester til oss. For eksempel hvis du ønsker skattefradrag rapporterer vi dine bidrag til Skatteetaten i henhold til Skatteloven.

Databehandleravtale

Vi har databehandleravtaler som sikrer tidsbegrenset tilgang til opplysningene og at de kun benyttes til det oppdraget gjelder. Ingen kan med dette misbruke personopplysninger som deles, og all behandling og overføring av data er beskyttet. Alle som registreres som faddere eller givere hos oss, må være over 18 år. Ønsker du at et fadderskap eller donasjon skal registreres på et barn, kreves det tillatelse fra myndig person.

Retten til å lagre og behandle personopplysninger

SOS-barnebyer ivaretar ditt personvern etter den nye personvernloven som trådte i kraft 20. juli 2018. I tillegg følger vi bransjenormen utarbeidet av Norges Innsamlingsråd. Vi lagrer og behandler personopplysninger etter det loven definerer som berettiget interesse, og med vår alles formål om å gi god omsorg for barna vi hjelper. Lagring og behandlingsgrunnlag er gjeldende for ditt engasjement som fadder eller støttespiller.

Behandlingsansvarlig er den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger, i SOS-barnebyer er det vår generalsekretær, Bente Lier. 

Særlig hensyn til personvern for barna vi hjelper

Barns rett til privatliv, slik det er nedfelt i Barnekonvensjonen, ligger til grunn for SOS-barnebyers arbeid. Av hensyn til barnas personvern og sikkerhet har vi utfyllende personvernregler i alle våre programmer, og strenge rutiner for håndtering av disse. I tillegg følger vi til enhver tid personvernreglene i hvert enkelt land vi er etablert i. Når det gjelder barna vi har omsorgsansvaret for, gis opplysninger om fornavn og bosted kun til dem som er faddere. Alle som blir faddere i Norge, blir bedt om å håndtere alle opplysninger de får om barnet som private og om å overholde vår praksis om å aldri publisere navn og bilde.

Det er en del av vårt samfunnsoppdrag å bevisstgjøre både det norske folk, politikere og andre aktører om hvilke forhold barn lever under verden over, hvilke behov aller barn har og hvorfor omsorg er nødvendig for å skape utvikling for barn og samfunn. Og vårt arbeid er avhengig av at vi kan vise til at bidrag kommer frem og at innsatsen nytter. Derfor er vi nødt til å dele historier om barn og hva som er deres livssituasjon. Men av hensyn til personvern endrer vi alltid navn på barna, og unngår så langt det er mulig å nøyaktig stedfeste hvor de bor.

Dine rettigheter

SOS-barnebyer ivaretar din rett til innsyn, sletting og endring av kontaktopplysninger, samtykker og preferanser. Du kan logge deg inn på din personlige side for å se og endre kontaktopplysninger og samtykker.

Du kan enkelt reservere deg mot å motta e-post eller SMS fra oss. Det vil alltid være en lenke som følger med disse utsendelsene som du kan benytte til reservasjoner. Ønsker du å reservere deg mot å motta post, kan du ta kontakt med oss.

Dersom du mener vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her, eller at vi på andre måter bryter loven, er du velkommen til å ta kontakt med oss. Du kan også klage til Datatilsynet.

Informasjonskapsler (Cookies)

Ved å bruke sos-barnebyer.no samtykker du til at vi kan sette informasjonskapsler (cookies) i din nettleser.

"Cookies" eller "informasjonskapsler" er en standard teknologi som stort sett alle nettsider bruker i dag. En cookie er en liten tekstfil som legges i din nettlesers internminne. Den gjør at vi får oversikt over hvordan du bruker nettsidene, i tillegg statistikk som vi bruker til å gjøre nettsidene våre bedre for brukerne. De fleste moderne nettlesere (Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari, Opera, etc.) er innstilt på å akseptere cookies automatisk, men du kan selv velge å endre innstillingene slik at cookies ikke blir akseptert. Dette vil føre til at du vil bli avvist eller få begrenset funksjonalitet når en nettside krever bruk av cookie.

Som de fleste andre nettsteder samler vi inn informasjon automatisk og lagrer den i loggfiler på våre servere. Dette er informasjon om hvilken type nettleser man bruker på våre sider, bredbåndsleverandører (ISP), operativsystemer, dato og tid for besøk, samt en del data om navigasjon, det er ikke informasjon som kan identifisere deg personlig. Informasjonen vi samler inn bruker vi til å analysere trender, slik at vi kan gjøre nettsidene våre bedre for deg som besøker oss på nett.

Markedsføring

For å kunne gi deg relevante annonser i andre kanaler enn på våre nettsider, bruker vi informasjonskapsler utstedt av en tredjepart. Dette gjør at du kan oppleve å se annonser fra SOS-barnebyer på andre nettsteder basert på innhold og sider du har besøkt på våre nettsider og brukerinformasjon, som geografisk plassering. På denne måten kan vi identifisere interessene dine og sørge for visning av annonser som er relevante for deg. Teknologien kalles «remarketing».

Tvillingprofiler

Bruk av atferdsopplysninger til «tvillingprofil»: Såkalte tvillingprofiler er basert på innsamling av opplysninger om brukeres atferd på vårt nettsted. På bakgrunn av kjennskap til interessene til en gruppe brukere kan vi sørge for visning av annonser som denne gruppen er interessert i, til en annen gruppe personer som har hatt samme/tilsvarende atferdsmønster på våre nettsteder. Dette for å få bedre resultat i kampanjene våre, noe som igjen gir flere barn et trygt hjem.

Google Analytics

Informasjonskapsler som settes av Google Analytics brukes til å se hvor du kommer fra, hvor mange ganger du har besøkt nettsiden vår, hvor lenge du er på nettsiden. Det lagres ikke personlig opplysninger.

Facebook

Data lagret i cookies fra Facebook kan kun leses av dem, men vi vet at Facebook kan bli beordret av amerikanske myndigheter til å utlevere data i forbindelse med straffesaker.

Doubleclick

Denne cookien lagrer hvilke annonser du har blitt eksponert for og hvilket innhold du liker å lese på sos-barnebyer.no. Inneholder kun anonymiserte data.

Hotjar

Vi ønsker at du skal få en best mulig opplevelse når du besøker våre nettsider, derfor har vi nå tatt i bruk Hotjar. Dette verktøyet hjelper oss til å finne ut hva og hvorfor noe ikke fungerer så godt som det burde gjøre. Vi bruker blant annet Hotjar til å se hvilke felter i ett skjema som skaper utfordringer, hvor man faller av i en prosess, og hvordan man navigerer seg gjennom sidene. Alle data er anonyme og kan ikke spores tilbake til en enkeltperson. 

Les mer om Hotjar og hvordan dette verktøyet fungerer: https://www.hotjar.com/cookies

Du kan selv slette informasjonkapsler i nettleseren din: https://nettvett.no/slik-administrer-du-informasjonskapsler/

Kontakt oss

Har du spørsmål er du velkommen til å ta kontakt med oss! Ring 23 35 39 00 eller send en e-post til sos@sos-barnebyer.no.

Våre tema