Om oss

Vi jobber i hele verden for å sikre barn omsorg og beskyttelse i en trygg familie.

SOS-barnebyer:

 • sørger for omsorg for barn som er alene eller står i fare for å miste omsorg fra voksne
 • sørger for gode omsorgsalternativer til barn som ikke kan bo i sin egen familie
 • samarbeider med, støtter og påvirker lokalsamfunn, organisasjoner og myndigheter slik at barn får sin rett til god omsorg oppfylt
 • har lokalt ansatte med rett kompetanse. Alle SOS-foreldre og -familieassistenter har utdanning, opplæring og erfaring som gjør dem i stand til å tilfredsstille barnas individuelle behov
 • er en av verdens største humanitære organisasjoner for barn
 • er etablert i 134 land og har programmer for barn og familier i 128 land
 • ble grunnlagt i Østerrike i 1949 i ruinene etter 2. verdenskrig
 • ble etablert i Norge i 1964
 • har om lag 130 000 SOS-fadderskap i Norge
 • har i Norge fosterhjemstiltak spesielt tilrettelagt for søsken og jobber med omsorgs- og bosettingstiltak for enslige mindreårige flyktninger

Piktogrammer-alle-fargerPiktogrammer-alle-farger

Nøkkeltall

SOS barnebyer-årsrapport 2016-grafikk webformater

 • 82 prosent av innsamlede midler går til formålet, 18 prosent til inntektsbringende aktiviteter og administrasjon
 • etablert i 134 land, SOS-programmer i 128 land
 • 573 barnebyer over hele verden
 • 2317 SOS-program innen omsorg, utdanning, helse og nødhjelp
 • 82 300 barn og unge i SOS-familier og ungdomsprogrammer
 • 352 500 barn og voksne støttes i SOS-familieprogram
 • 23 100 barn går i SOS-barnehager
 • 107 700 elever går i SOS-skoler
 • 16 600 ungdommer og voksne får utdanning fra SOS-yrkesopplæringssentre
 • 75 medisinske sentre livsviktig behandling og hjelp til flere hundre tusen barn og voksne
 • SOS-barnebyer driver også nødhjelpsarbeid over store deler av verden

Vi har over 500 barnebyer i hele verden

Afrika Latin-Amerika Europa Asia Oceania

Våre tema