Om oss

SOS-barnebyer jobber i hele verden for å sikre barn omsorg og beskyttelse i en trygg familie.

Vi: 

 • forebygger at barn mister omsorg
 • sørger for gode omsorgsalternativer til barn som ikke kan bo i sin egen familie
 • samarbeider med, støtter og påvirker lokalsamfunn, organisasjoner og myndigheter slik at barn får sin rett til god omsorg oppfylt
SOS-barnebyers innsamlings- og informasjonsarbeid i Norge.

SOS-barnebyers innsamlings- og informasjonsarbeid i Norge

SOS-barnebyer Norge er en av de største økonomiske bidragsyterne til SOS-barnebyer arbeid over hele verden. Innsamling utgjør 94 prosent av inntektene og 12 prosent av norske husholdninger har et forhold til SOS-barnebyer. I tillegg til faddere og andre private givere støttes SOS-barnebyers arbeid av bedrifter, organisasjoner, skoler og barnehager, frivillige og Norad.

SOS-barnebyer Norge bidrar til faglig utvikling av det internasjonale programarbeidet. Ansatte og Frivillige for SOS-barnebyer i Norge driver også et viktig informasjonsarbeid om barns situasjon i verden overfor både givere, skoleelever, barnehagebarn, fagmiljø og myndigheter.

SOS-barnebyer internasjonalt.

SOS-barnebyer internasjonalt

Den internasjonale paraplyorganisasjonen SOS Children's Villages International er en av verdens største humanitære organisasjoner for barn, og består av 134 selvstendige, nasjonale medlemsorganisasjoner. 

Det internasjonale kontoret, som ligger i Innsbruck i Østerrike, koordinerer arbeidet. Alle SOS-barnebyers programmer følger organisasjonens strenge retningslinjer for barneomsorg, samt finansielle og administrative rutiner. SOS-barnebyer jobber for likestilling og har nulltoleranse for korrupsjon, diskriminering og misbruk.

Lokal forankring

Det er nasjonale SOS-organisasjoner som driver arbeidet for barn i hvert enkelt land og kjennetegnes av en sterk lokal forankring der kunnskap og ressurser bygges opp lokalt. De ansatte har barnefaglig kompetanse og inngående kunnskap om barns situasjon og omsorgsbehov. De kjenner lokal og nasjonal kultur og politikk godt. I alle landene er det etablert nettverk og samarbeid med andre organisasjoner og nasjonale og regionale myndigheter.

Mange land driver også med innsamling som finansierer arbeidet i eget og andre land.

SOS-barnebyers omsorgsarbeid for barn i Norge

SOS-barnebyers omsorgsarbeid for barn i Norge

SOS-barnebyers arbeid for å gi omsorg til barn i Norge startet i 2007. I 2008 ble landets første SOS-barneby etablert i Bergen. Barnebyen består av flere fosterhjem for barn under barnevernets omsorg. Fosterhjemmene ligger i et nabolag og alle familiene får god oppfølging av et støtteapparat som har bred og sterk faglig kompetanse. SOS-foreldrene er fosterforeldre som har den daglige omsorgen for barna, og det er spesielt tilrettelagt for at biologiske søsken skal få vokse opp sammen. Erfaringene fra barnebyen brukes nå også i en ny omsorgsmodell for å gi enslige mindreårige asylsøkere omsorg i en familie.
Les mer om vårt arbeid for barn i Norge.

Hvorfor er arbeidet for å gi barn familieomsorg så viktig?

Hvorfor er arbeidet for å gi barn familieomsorg så viktig?

En trygg og stabil familie er det beste utgangpunktet for å beskytte barn. Det sikrer at barns grunnleggende rettigheter til omsorg, helsetilbud og utdanning blir oppfylt. At barn får god omsorg i et trygt hjem er også grunnleggende for å skape positive og varige endringer for både enkeltmennesker og samfunn. SOS-barnebyers arbeid er et viktig bidrag for å redusere fattigdom, og i tillegg en forutsetning for alt annet utviklingsarbeid. Vi anslår at 10 prosent av verdens barn (220 millioner) har mistet eller står i fare for å miste omsorg fra familien sin.

Nøkkeltall 2015

 • Etablert i 134 land, SOS-programmer i 127 land
 • 573 barnebyer over hele verden
 • 2317 SOS-program innen omsorg, utdanning, helse og nødhjelp
 • 82 300 barn og unge i SOS-familier og ungdomsprogrammer
 • 352 500 barn og voksne støttes i SOS-familieprogram
 • 23 100 barn går i SOS-barnehager
 • 107 700 elever går i SOS-skoler
 • 16 600 ungdommer og voksne får utdanning fra SOS-yrkesopplæringssentre
 • 75 medisinske sentre livsviktig behandling og hjelp til flere hundre tusen barn og voksne
 • SOS-barnebyer driver også nødhjelpsarbeid over store deler av verden

Grunnlagt i ruinene etter 2. verdenskrig

Hermann Gmeiner, SOS-barnebyers grunnlegger. Foto: Alexander Gabriel
Hermann Gmeiner, SOS-barnebyers grunnlegger.

SOS-barnebyer ble grunnlagt i 1949 i Østerrike av medisinstudenten Hermann Gmeiner. Han ønsket å hjelpe foreldreløse barn etter andre verdenskrig. Hans idé om familiebasert barneomsorg, med en SOS-mor og søsken som lever som en vanlig familie, åpnet en helt ny retning innen barnevernsarbeid. 

Den første barnebyen ble bygd i Imst i Østerrike. Modellen spredte seg til andre deler av Europa og senere til resten av verden. Den første SOS-barnebyen utenfor Europa ble åpnet i Sør-Korea i 1963. Det er i dag barnebyer i alle verdensdeler.

Våre tema

Bli fadder