Fagforbundets SOS-barneby

Fagforbundet har siden 2005 samlet inn mer enn 70 millioner kroner til barn og familier i Huambo, Angola. Sammen gir vi barn en barndom det går an å bygge seg et godt voksenliv på. Med god omsorg, et godt helsetilbud og skolegang gir vi barna muligheten til å bli ressurssterke mennesker som kan bidra til utvikling av samfunnet de lever i. Bli bidragsyter du også!

Mor og barn i Fagforbundets SOS-barneby i Huambo, Angola. Foto: Kari Sofie Jenssen

Bli fast bidragsyter

Velg beløp per måned:


Hva er Fagforbundets SOS-barneby?

  • Fagforbundets SOS-barneby åpnet i 2010. Nå bidrar programmet til at rundt 2000 barn og unge i Huambo får en bedre hverdag.
  • Barnebyen gir 120 barn og ungdommer et trygt hjem, en omsorgsfull oppvekst og en lys fremtid. I tillegg støttes barn og familier i Huambo gjennom barnehagen i barnebyen, Cambiote-skolen og lokalsamfunnsprogrammet.

Last ned brosjyre om Fagforbundets barneby

Se film fra Huambo:

Over ti år med engasjement for barna i Huambo

  • I 2005 valgte Fagforbundet å gå inn i et forpliktende samarbeid med SOS-barnebyer. Målet var at medlemmer og ansatte i Fagforbundet skulle bidra til å finansiere bygging og drift av Fagforbundets SOS-barneby i Angola, et land preget av år med borgerkrig og med et stort antall barn uten omsorg. 
  • Høsten 2010 ble Fagforbundets barneby i Huambo, Angola, åpnet, takket være engasjementet og innsatsen til 8000 medlemmer i Fagforbundet. Landsmøtet bevilget den første millionen. Resten av finansieringen har skjedd ved at enkeltmedlemmer, ansatte og venner av forbundet har tegnet seg for faste månedlige bidrag.
  • I dag har Fagforbundets SOS-barneby rundt 5400 faste bidragsytere, og det verves stadig nye. I tillegg samles det inn bidrag gjennom blant annet lotterier, julemesser og bruk av Fagforbundets solidaritetsbevis.
  • Bli fast bidragsyter ved å fylle inn skjemaet ovenfor. Du kan også laste ned og skrive ut skjemaet og sende den til oss i posten.

Les mer om samarbeidet på Fagforbundets nettsider

Spørsmål? Send gjerne en e-post til fagforbundet@sos-barnebyer.no

Våre tema