Fagforbundets SOS-barneby

10 års solidaritet med barna

Fagforbundets SOS-barneby har gitt barn en god oppvekst og utviklingsmuligheter i ti år. Dette bidrar til at over 2000 barn og unge i Huambo får en bedre hverdag.

Fagforbundets medlemmer, ansatte og venner har siden 2005 samlet inn mer enn 90 millioner kroner til Fagforbundets SOS-barneby i Huambo, Angola. Sammen gir vi barn en barndom det går an å bygge seg et godt voksenliv på. Med god omsorg, et godt helsetilbud og skolegang gir vi barna muligheten til å bli ressurssterke mennesker som kan bidra til utvikling av samfunnet de lever i. Bli bidragsyter du også!

Silva er en av sosialarbeiderne i barnebyen, og kalles "Storebror" av barna. Foto: Roger Heimli

Tusen takk til alle bidragsytere

Fagforbundets SOS-barneby har gitt barn gode oppvekst- og utviklingsmuligheter i ti år. 

- Å være bidragsyter til Fagforbundets SOS-barneby nytter. Her gis det omsorg til barn som må flytte fra familien. Her settes det i gang enkle, men så utrolig viktige tiltak i lokalsamfunnet.

En varm hilsen fra barnebyleder Alfonso

Alfonso Castro, nasjonaldirektør i SOS-barnebyer Angola. Se filmen.

- Jeg retter en stor takk til Fagforbundet fordi dere har vært med oss disse 10 årene.

Se film fra Huambo:

Sammen utgjør vi en forskjell for 2000 barn og unge i Angola

Play

Over ti år med engasjement for barna i Huambo

  • I 2005 valgte Fagforbundet å gå inn i et forpliktende samarbeid med SOS-barnebyer. Målet var at medlemmer og ansatte i Fagforbundet skulle bidra til å finansiere bygging og drift av Fagforbundets SOS-barneby i Angola, et land preget av år med borgerkrig og med et stort antall barn uten omsorg. 
  • Høsten 2010 ble Fagforbundets barneby i Huambo, Angola, åpnet, takket være engasjementet og innsatsen til 8000 medlemmer i Fagforbundet. Landsmøtet bevilget den første millionen. Resten av finansieringen har skjedd ved at enkeltmedlemmer, ansatte og venner av forbundet har tegnet seg for faste månedlige bidrag.
  • I dag har Fagforbundets SOS-barneby rundt 5400 faste bidragsytere, og det verves stadig nye. I tillegg samles det inn bidrag gjennom blant annet lotterier, julemesser og bruk av Fagforbundets solidaritetsbevis.
  • Bli fast bidragsyter ved å fylle inn skjemaet ovenfor. Du kan også laste ned og skrive ut skjemaet og sende det til oss i posten. 
  • Det er også mulig å samle inn donasjoner til Fagforbundets SOS-barneby, for eksempel i anledning av en bursdagsfeiring, et jubileum eller et sportsarrangement. Start din egen innsamling her!

Les om Fagforbundets engasjement i vår årsrapport

Angola_Huambo_Fagforbundet_Lasse Kristiansen_Foto Ingunn Eriksen_JPG

Les mer om samarbeidet på Fagforbundets nettsider
Følg Fagforbundets SOS-barneby på Facebook
Last ned brosjyre om Fagforbundets barneby

Neste år det ti år siden Fagforbundet åpnet barnebyen i Huambo. I dag er barna blitt ungdommer. Les mer om hvilke resultater langsiktig omsorg gir.

bilde

Spørsmål? Send gjerne en e-post til fagforbundet@sos-barnebyer.no

Play