Gå til hovedinnhold

OBOS etablerer trygge hjem i Colombia

I 13 år har OBOS vært en viktig partner for SOS-barnebyer. Nylig bestemte de seg for å fortsette som hovedsamarbeidspartner og i tillegg gi fem millioner kroner til etablering av nye familiehjem for barn uten omsorg i Colombia.

03. mai 2017

– Vi er både glade og takknemlige for samarbeidet med OBOS. Den beste investeringen man kan gjøre er å gi barn god omsorg. Det utvikler både barna og samfunnet de lever i. OBOS er en viktig bidragsyter i dette arbeidet, sier generalsekretær i SOS-barnebyer, Bente Lier.

Utvider støtten

Samarbeidet med OBOS startet i 2004 og har finansiert store deler av en barneby i Malawi der 150 barn nå har et trygt hjem. I tillegg har de støttet familieprogrammet i tilknytning til barnebyen, et program for å gi familier i krise bedre mulighet til å gi barna sine god omsorg.

Nå har OBOS valgt å forlenge samarbeidet og gi barn et trygt hjem i Colombia. Dette betyr at OBOS støtter SOS-barnebyers arbeid i Colombia med en million i året, over tre år. I tillegg gir de fem millioner kroner ekstra i 2017 til etablering av nye familiehjem i Colombias hovedstad Bogota.

Familiene bor spredt i lokalsamfunnet, og den den faglige oppfølgingen av familiene er den samme som i en barneby.

– I OBOS er vi veldig bevisste vårt samfunnsansvar, og med barn involvert er det spesielt viktig å bidra der vi kan. Da det ble klart at Bogota hadde et akutt behov for flere fosterhjem, var vi ikke i tvil om at vi måtte støtte dette arbeidet, sier Daniel Kjørberg Siraj, konsernsjef i OBOS.

Omsorg gir utvikling

OBOS jobber strategisk med sosiosponsing, og denne typen partnersamarbeid er viktig, både for at flere barn får et trygt hjem, men også for å bidra til utvikling og nå globale mål.  At barn flest vokser opp med god omsorg i en stabil familie er grunnleggende for utviklingen til hvert enkelt barn og samfunnet, og dermed en forutsetning for at vi skal nå bærekraftsmålene om utvikling for alle.

– Ingen barn skal vokse opp alene. Midler fra OBOS er et viktig bidrag for at vi kan gi enda flere barn bedre omsorg, sier Bente Lier.