Frivillig

  • Å være synlig i lokalsamfunnet gjennom ulike arrangementer er viktig for å skape engasjement for SOS-barnebyers arbeid. Våre frivilliggrupper arrangerer aktiviteter til inntekt for vårt arbeid for barn uten omsorg. Les mer om våre aktiviteter.
  • Som frivillig er du en viktig ambassadør for SOS-barnebyer, og bidrar til å gjøre SOS-barnebyer til en slagkraftig og lokalt forankret organisasjon.
  • Å være frivillig for SOS-barnebyer er lærerikt, sosialt og personlig givende. Du kan bli med i en frivilliggruppe der du bor, eller starte din egen gruppe. Uansett blir du del av et aktivt nettverk med engasjerte mennesker, som bidrar til det viktige arbeidet for å gi barn et trygt hjem. UngSOS er ungdomsgruppa vår.

Har du spørsmål rundt det å engasjere deg som frivillig, ta kontakt med:

Kontakt

Kontakt

Frivillighetsrådgiver
Eva Marie Danielsen
Telefon: 979 56 482

Kontakt

Kontakt

Frivillighetsrådgiver
Rikke Soligard
Telefon: 402 40 030