Frivillig

  • Å være synlig i lokalsamfunnet gjennom ulike aktiviteter er viktig for å skape engasjement for SOS-barnebyers arbeid. Våre frivilliggrupper gjør SOS-barnebyer til en slagkraftig og lokalt forankret organisasjon.
  • Som frivillig er du en viktig ambassadør for SOS-barnebyer, og bidrar til å støtte arbeidet for barn uten omsorg. Les mer om våre aktiviteter.

Spørsmål? Ta kontakt:

Kontakt

Kontakt

Frivillighetsrådgiver
Eva Marie Danielsen
Telefon: 979 56 482

Kontakt

Kontakt

Rådgiver
Markus Grieg
Telefon: 986 57 118

Kontakt

Kontakt

Prosjektleder Colombia
Giti Carli Mohn
Telefon: 922 48 129

Våre tema