Frivillig

  • Frivillig arbeid for SOS-barnebyer foregår i Norge og innebærer å være synlig i lokalsamfunnet og å skape engasjement for SOS-barnebyers arbeid. Våre frivilliggrupper arrangerer ulike aktiviteter til inntekt for SOS-barnebyers arbeid: 
  • Som frivillig er du en viktig ambassadør for SOS-barnebyer.
  • Å være frivillig for SOS-barnebyer er lærerikt, sosialt og personlig givende. Du kan bli med i en frivilliggruppe der du bor, eller starte din egen gruppe. Uansett blir du del av et aktivt nettverk med engasjerte mennesker, som bidrar til det viktige arbeidet for å gi barn et trygt hjem. UngSOS er ungdomsgruppa vår.

Har du spørsmål rundt det å engasjere deg som frivillig, ta kontakt på frivillig@sos-barnebyer.no