Espira

Barnehagekjeden Espira ble i 2017 ny hovedsamarbeidspartner for SOS-barnebyer. – Det er helt unikt at en barnehagekjede viser et så sterkt engasjement, sier Bente Lier, generalsekretær i SOS-barnebyer Norge.

En fantastisk start på livet

Espira Gruppen har nærmere 100 barnehager i Norge, og har tidligere finansiert byggingen av en SOS-barnehage i Maizeland, i Zimbabwe – blant annet takket være engasjerte barn som holdt innsamlingsaksjoner i Espiras barnehager. I dag går det 141 barn mellom tre og seks år i barnehagen i Maizeland, og for Espira har engasjementet gitt mersmak.

Derfor ønsket Espira å utvide arbeidet for barn og familier i dette området. I tillegg til videre drift av barnehagen støtter Espira Gruppen SOS-barnebyers familieprogram som gir helhetlig støtte og kombinerte tiltak som løfter sårbare familier på flere områder for å skape varig positiv endring. Målet er at familiene skal bli selvstendige og kunne gi barna trygghet og beskyttelse, skolegang og helseoppfølging.

Se bilder fra Espiras besøk til barnehagen i Zimbabwe:

– Gjennom tre år som bedriftspartner har vi lært SOS-barnebyer å kjenne, og vi har sammen satt en stor barnehage i Zimbabwe i drift. Nå er tiden moden for å styrke vårt samarbeid ytterligere. Vårt felles budskap om at barn hjelper barn er en fin ramme for vårt samarbeid, sier Marit Lambrechts, administrerende direktør i Espira.

– Vi vil nå benytte vår posisjon som en av Norges ledende barnehagedrivere til å bidra til at mange barn i Zimbabwe får en bedre start på livet.

Marit Lambrechts

I den nordøstlige delen av Zimbabwe der Maizeland ligger, handler de største utfordringene om fattigdom og utbredelsen av aids. Begge deler kan føre til at familier går i oppløsning og at barna overlates til seg selv uten voksne omsorgspersoner. Omsorgsløse barn blir lettere ofre for utnytting, barnearbeid og menneskehandel, og får sjelden oppfylt de rettighetene de har krav på. I tillegg lider barna ofte under mangel på næringsrik mat og helse- og skoletilbud.

Med god omsorg blir livet plutselig mulig

I Espira-barnehagen i Zimbabwe får barn fra sårbare familier et godt pedagogisk tilbud i et trygt miljø. Barna får god oppfølging, sunn mat, og ikke minst får barna lov til å være barn – med mulighet til å leke og lære i fellesskap. Det pedagogiske opplegget og oppfølgingen barna får i en barnehage gir et verdifullt og i mange tilfeller nødvendig grunnlag for å kunne følge undervisningen når de senere skal begynne på skolen.

– Alle våre nær 100 barnehager er involvert i samarbeidet med SOS-barnebyer, og vi synes dette er en fin måte å ta samfunnsansvar på, sier Marit Lambrechts.

– Uten at organisasjoner og næringsliv jobber sammen for å bedre omsorgen av barn, når vi heller ikke FNs bærekraftsmål, sier Bente Lier. – Omsorg for og beskyttelse av barn er en forutsetning for å nå disse målene.

Mer enn bare en barnehage

SOS-barnehagen i Maizeland er mye mer enn en barnehage. Ikke bare får barna lek, læring og næringsrik mat. Foreldre og omsorgspersoner får også ny kunnskap. Barnehagen brukes nemlig som et samlingssted for kompetansebygging. Gjennom workshops lærer de voksne om hygiene, ernæring, praktiske oppgaver, rettigheter, samt viktigheten av utdanning og god omsorg.

- Dette er stillasbygging på system- og individnivå, sier fag- og utviklingssjef i Espira Mari Fagerheim.

Se filmen der Ayanda Mboneli, National Child Protection & Education Advisor for SOS-Zimbabwe forteller om viktigheten av å nå ut til de mest rurale områder og sørge for barnehage og førskole for de aller mest sårbare: