Gå til hovedinnhold

SAMMEN-lokalsamfunn

Hovedmål:

  • Å nå barn som står i fare eller har falt utenfor samfunnet.
  • SAMMEN-lokalsamfunn skal løfte dialogen om hva som skal til for å sikre at alle barn får en trygg oppvekst.
  • Når flere bryr seg, inviterer inn og tilbyr støtte, øker sjansene for tidlig innsats og bidrar til at alle kan få ta del.
  • Et styrket fellesskap som motvekt mot utenforskap

Fakta:

  • Prosjektet er i startfasen. Skien og Lillehammer kommune er med som pilotkommuner.
  • SAMMEN-lokalsamfunn skal fokusere på møter mellom det de frivillige, skoler, kommune og andre relevante lokalsamfunnsaktører gjennom myldremøter, foredrag, inspirasjonsseminarer, workshops og lokale initiativ.
  • Arbeidet skal bevissgjøre, engasjere og skape lokal aktivitet.
  • Utvikling av frivilligheten. 
  • Medvirkning av barn og unge lokalt. 

Vil du vite mer, ta kontakt med:

Programrådgiver

Programrådgiver


Ragnhild Stadheim

Mobil: 900 87 077