It takes a village

Hovedmål:

  • Å nå barn som står i fare eller har falt utenfor samfunnet.
  • It takes a village skal løfte dialogen om hva som skal til for å sikre at alle barn får en trygg oppvekst.
  • Når flere bryr seg, inviterer inn og tilbyr støtte, øker sjansene for tidlig innsats og bidrar til at alle kan få ta del.

Fakta:

  • Prosjektet er i startfasen. Skien og Lillehammer kommune er med som pilotkommuner.
  • Prosjektet vil ha fire underprosjekter som fokuserer på: 
  • Informasjon- og kommunikasjonsmateriell til skoler og barnehager. 
  • Utvikling av frivilligheten. 
  • Medvirkning av barn og unge lokalt. 
  • Involvering av kommune og lokalsamfunn. 

Vil du vite mer, ta kontakt med:

Programrådgiver

Programrådgiver


Ragnhild Stadheim
Mobil: 900 87 077