SAMMEN Familie

Prosjektet skal sikre at familier fra ulike bakgrunner møtes og blir kjent gjennom lavterskel aktivitet.

Hovedmål:

  • Å sikre at familier fra ulike bakgrunner møtes og blir kjent gjennom lavterskel aktivitet
  • At familiene ser på hverandre som en støtte i hverdagen og at de hjelper hverandre med små utfordringer/oppgaver
  • At familiene utvikler gode lokale nettverk
  • At familiene opplever mestring, større tilhørighetsfølelse og en lavere terskel for å delta i lokalsamfunnet.
  • At de voksne i familien får mulighet til selv å være en ressurs for andre, erfarer egen påvirkningskraft og at de selv kan være viktige bidragsytere i lokalsamfunnet

Fakta:

  • I SAMMEN- familie kobles 4-5 familier i en gitt periode. Familiene starter med en bli-kjent samling der de i felleskap planlegger hvilke aktiviteter de ønsker å gjøre sammen fremover
  • Familiene møtes regelmessig over flere uker og blir kjent.
  • Prosjektet startet med en pilot via frivilligsentralen i Ås kommune i 2022, og er nå i gang i fem av Follos frivilligsentraler: Greverud, Vestby, Nesodden, Frogn og Ås.

Last ned prosjektbeskrivelsen her:

For mer informasjon, ta kontakt med: