Glade jenter fra Niger i fargerike klær. Foto: Vincent Tremeau

Vårt arbeid

SOS-barnebyer jobber for at flere barn skal få vokse opp i en familie, og aller helst sin egen – med nærhet, omsorg og beskyttelse fra trygge voksne. Det er bra for barna, og bra for samfunnet.

Familien er alle barns førstelinjeforsvar. Særlig de første leveårene er barn helt avhengig av at familien kan sørge for omsorg og beskyttelse. Men også senere er en trygg og stabil familie som kan dekke barnas fysiske, emosjonelle og materielle behov, enormt viktig. Og den er den beste beskyttelsen mot utnyttelse og vold.

Derfor jobber SOS-barnebyer for at flest mulig barn skal vokse opp i en familie – aller helst sin egen, eller i en fosterfamilie om det ikke går. Sammen med lokale organisasjoner jobber vi helthetlig og langsiktig med å sikre varig positiv endring for barn, familier og lokalsamfunn.

Uten stabil familieomsorg mister barn:

  • muligheten til normal vekst og utvikling
  • skolegang
  • god helse
  • muligheten til å bare være barn og få sine rettigheter oppfylt

Mor fra Peru med lys oransje hatt har begge barna på fanget. Hun kysser datteren som har på seg lilla hatt og oransje genser, sønnen titter opp på dem han har stripete strikkelue og oransje og hvit stripet genser. Foto: Alejandra Kaiser

Forebygging

SOS-barnebyer støtter familier som er i en kritisk vanskelig livssituasjon, der det er fare for at barna ellers blir alene. Tiltakene tilpasser vi den enkelte familien, behovene de har og konteksten de lever i. Og vi er der for dem over tid, til de kan greie seg selv og barna får den trygge oppveksten de trenger og har krav på.

Les mer om hvorfor det er best å vokse opp med omsorg i sin egen familie.

Jente med mørkt blondt hår og blå genser sitter på fanget til moren og lener seg inntil skulderen hennes. Moren holder hånden på hodet til datteren. Foto: Katerina Ilievska

Beskyttelse og omsorg

SOS-barnebyer har stabile fosterhjemsløsninger for barn som er alene, eller har familie som selv ikke med støtte kan ta seg av dem. Barn har rett til omsorg og beskyttelse, også når de ikke kan få det fra sin egen familie.

Les mer om tiltakene våre som gir barn og unge en oppvekst med trygge og stabile relasjoner.

Ei ung jente deltar i en panelsamtale på vegne av SOS-barnebyer, der tema er Applying Safe behavior Foto: Magdalena Sikorska

Påvirkning

SOS-barnebyer jobber politisk for å bedre barns oppvekstvilkår, og styrker lokalsamfunnets evne til å ta vare på familiene og barna – ofte sammen med partnere. Barn som mangler trygg omsorg fra en stabil familie, er mer utsatt for rettighetsbrudd og trenger særskilt beskyttelse.

Vi jobber for å forbedre policyer og strukturer som skal beskytte barn og unge.

Fra flommen i Pakistan. Et lite barn ligger i en seng som står på høye ben i vannet. Det er festet et klede som en hengekøye under senga, der ligger et annet barn. Foto: Naseebullah Jamali

Nødhjelp

Vår unike tilstedeværelse med over 2 300 programmer verden over, gjør at våre lokale medarbeidere kan bruke sin lokalkunnskap og eksisterende infrastruktur til å nå ut med nødhjelp raskt og effektivt til de som trenger det aller mest.

Vår førsteprioritet under krig, konfliktsituasjoner og katastrofer er å beskytte og ta vare på barna

Les mer om hvilke konsekvenser dette får for barna

Vi jobber i 136 land over hele verden

Velg land

Land etter første bokstav A

Av alle SOS-barnebyers innsamlede midler går:

Til formålet
87 %
Til innsamling
12 %
Til administrasjon
1 %