Kontakt oss

Telefon: +47 23 35 39 00
Giverservice svarer gjerne på spørsmål fra deg:
Mandag – fredag kl. 09.00 – 15.00

SOS-barnebyer
Henrik Ibsens gate 48
Postboks 733 Sentrum
N-0105 Oslo

Organisasjonsnummer: 947 571 958
Kontonummer: 8380 08 73730
IBAN-nummer: NO06 8380 0873 730

Blide av Anita, Mathias og Gudveig fra Giverservice i SOS-barnebyer
Vi på Giverservice ser frem til å snakke med deg!
Du kan nå oss på e-post: sos@sos-barnebyer.no, på telefon: 23 35 39 00 eller fylle inn kontaktskjemaet under.

Kontakt oss

Pressekontakter

Organisasjon i Norge

Hver dag jobber vi for at barn over hele verden skal få omsorg og trygghet.