To barn holder hverandre i hendene og løper sammen mellom ruinerte bygninger i Rafah 2024.

Din bedrift kan støtte barna med en enkeltdonasjon

Ingen barn er mer alene enn barn uten omsorg – i krig og konflikt, i naturkatastrofer, på flukt eller i fattigdom. Vi gjør alt vi kan for å beskytte barna som ikke har familien rundt seg, og for å hjelpe familier å holde sammen. Din bedrift kan bidra!

Vi jobber for at ingen
barn skal være alene

Alle barn, uansett hvor de er født i verden, trenger stabile og gode relasjoner og tilhørighet til en familie. Vi jobber forebyggende, vi er der når naturkatastrofer inntreffer, – eller krigen starter. Og vi er der så lenge det trengs, både i humanitære kriser og en vanskelig hverdag. Vi sikrer barn og unge god omsorg. I 138 land over hele verden.

I 2022 nådde vi fram til over 2,5 millioner barn, unge og familier. Det hadde vi ikke klart uten gode og langsiktige samarbeidspartnere.

Child amidst destruction in Gaza

Din bedrift kan hjelpe barna som er alene i Gaza

Ingen barn er mer alene i krig og konflikt enn barn uten omsorg og en familie. Hjelp oss å nå ut til og hjelpe flere barn som er helt alene i krigen.

Gi en enkeltdonasjon

Bidra til vårt arbeid med å beskytte barn som er alene, og støtte familier slik at de kan holde sammen.

To søstre fra Mexico, ei med rutete kjole og armen i fatle, den andre har blå jakke med hvite striper. Begge har mørkt langt hår og smiler. Foto: Alejandra Kaiser

Våre partnere

Sammen med våre partnere skaper vi samfunnsendring og en mer sosialt bærekraftig verden. Les mer om våre partner her.

En gutt fra et afrikansk land med kort hår, blå t-skjorte og shorts triller en annen gutt i en trillebår. Han har på seg rød og blå t-skjorte og jeans. I bakgrunnen er det solcellepanel montert i stativ på bakken. Foto: Giz

FNs bærekraftsmål

Disse målene er rammeverket og grunnpilaren for hvordan vi skal utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene. Ler mer her.

Bilde av hender med mørk hud som skriver tall i ei bok. Foto Chilie Hviid Orloff

Rapporter

Her finner du SOS-barnbyers rapporter. Les effekten av vårt arbeid her.

Har dere spørsmål om mulig samarbeid?
Ta gjerne kontakt med en av oss:

Av alle SOS-barnebyers innsamlede midler går:

Til formålet
87 %
Til innsamling
12 %
Til administrasjon
1 %