En kvinne i grønn genser og grå bukser med langt mørkt hår, sitter i en grå sofa og prater og gestikulerer med hendene. Ved siden av henne i en grønn stol sitter en annen kvinne i rutete blazer , sorte bukser og med langt mørkt hår og lytter med et notatbrett i fanget og en penn i hånden. To andre er også med i møtet og sitter vendt mot kvinnene, med ryggen mot kamera.

Foreldresamtalen

Et verktøy for bedre foreldresamarbeid i barneverntjenesten

SOS-barnebyer og Organisasjon for barnevernforeldre (OBF) har over tid ønsket å styrke samarbeid mellom barneverntjenesten og foreldre. Et resultat av dette samarbeidet er verktøyet Foreldresamtalen, som nå er under utvikling.  

Barneverntjenesten er pliktig til å følge opp foreldre. Vi vet at dårlig samarbeid og kommunikasjon kan hindre barneverntjenestene i å komme i posisjon til å hjelpe både barn og foreldre. Foreldresamtalen skal hjelpe tjenestene med konflikt-forebyggende praksis og reell medvirkning. Målet er bedre samarbeid mellom barneverntjenesten og foreldre, som igjen skal sikre at barn og ungdom får mer treffsikre tiltak. Verktøyet tar mål av seg å sette medvirkning i sentrum og ruste kommunikasjonsferdigheter hos de ansatte.  

Foreldresamtalen utvikles i samarbeid med Kari Trøften Gamst og Katrine Dambo i samarbeid med foreldre i OBF og ansatte i barneverntjenestene i Lillehammer, Østensjø og Søndre Nordstrand barneverntjeneste. Etter utprøving i barneverntjenestenester skal verktøyet  evalueres og revideres på bakgrunn av brukernes erfaringer. Deretter er det et mål at flest mulig tjenester tar i bruk Foreldresamtalen og styrker deres foreldresamarbeid slik at flest mulig barn får den hjelpen de trenger! 

Foreldresamtalen inngår i prosjektet «Fra konflikt til tillit» og er finansiert av Bufdir.  

En gruppe ungdommer sitter samlet i en gymsal, men se prater og smiler til hverandre.

Webinar: Ettervern, det glemte kapittelet i barnevernet?

I vårt webinar 24.oktober kl. 1300, ser vi nærmere på hva som er et godt ettervern og hva kommunene som lykkes gjør.

For mer informasjon ta kontakt med: