Økonomiveileder

Få oversikt over økonomien med vår økonomiveileder! Et verktøy som kan bidra til en mer trygg og forutsigbar økonomi.

De siste årene har vi sett en økning i antall barn i fattige familier og forskjellene i Norge øker. Dette går særlig ut over utsatte barn og deres familier. 

Utfordringer i hjemmet, på skolen, sosialt og økonomisk henger ofte sammen, og kan forsterke hverandre. I tråd med oppvekstreformen er det nå et større kommunalt ansvar å sørge for at de mest sårbare i vårt samfunn får god hjelp og støtte. Økonomiske utfordringer er for mange en del av utfordringsbildet.

Vi vet at det er store forskjeller mellom kommuner og de ulike hjelpeinstansene, når det gjelder hvor god veiledningen er og hva slags kompetanse de ulike ansatte innehar. Videre finnes det et hav av ulike økonomiverktøy på internett, men det er stor forskjell i pedagogisk innhold, gode løsninger og oversikt.

På bakgrunn av dette har SOS-barnebyer, i samarbeid med NewTechLab i DNB, utviklet et verktøy som skal gjøre det enklere for ansatte å bistå familier med økonomisk veiledning. Verktøyet kan også brukes videre av familiene selv. Verktøyet har blitt utformet med innspill fra barnevernspedagoger, forbrukerøkonomer og fra brukere selv.

Vi håper dette er nyttig for deg i din jobb og vil bidra til at samtalen om vanskelig økonomi kan tas på et tidligere tidspunkt og at dere sammen kan finne løsninger som vil gagne den enkelte familie.

Gå direkte til økonomiverktøyet her.