Mor fra Peru med lys oransje hatt har begge barna på fanget. Hun kysser datteren som har på seg lilla hatt og oransje genser, sønnen titter opp på dem han har stripete strikkelue og oransje og hvit stripet genser. Foto: Alejandra Kaiser

Forebygging

Det beste for barn er å vokse opp i sin egen familie. Vi jobber direkte med familier og lokalsamfunn, samt myndigheter, for å bedre barns oppvekstsvilkår, motvirker årsaker til at familier bryter sammen og barn blir overlatt til seg selv og veileder om foreldrerollen, positiv oppdragelse og mental helse.

Det beste for barn og unge er å vokse opp med omsorg og beskyttelse i sin egen familie.

Flertallet av barn og unge som blir plassert i alternativ omsorg (fosterfamilier) har en eller begge foreldrene i live. Når vi investerer i å styrke familier før de bryter sammen, kan vi redusere antall barn som trenger fosterhjemstiltak. Forebygging koster mindre og frigjør plass for de barna som virkelig er alene som trenger et fosterhjem.

Familier kommer i ulike størrelser og fasonger. Det som er viktig for alle barn, er å ha en opplevelse av tilhørighet, forutsigbar støtte og beskyttelse fra ansvarlige voksne. Alle barn trenger voksne de kan stole på og ha tillit til, og som er der for dem når de trenger det.

Jente med halvlangt, lyst hår og hvit og rosa hettegenser holder en svart katt. Moren, med mørkt hår i hestehale og lilla genser, holder også katten og ser på datteren.

Det er avgjørende for barnas utvikling at noen ser dem og møter behovene deres.

Støtten er tilpasset hver enkelt familie

Mange foreldre i verden i dag har en så kritisk vanskelig livssituasjon, at de voksne ikke klarer å dekke barnas grunnleggende fysiske og emosjonelle behov.

SOS-barnebyer jobber direkte med familier som har en så tøff hverdag at de risikerer å bryte sammen. Vi tilpasser støtten ut fra familiens behov og muligheter, slik at barna kan få den omsorgen de trenger i sin egen familie.

Somaliland: Mor i hvit mønstret hijab har sønnen på fanget. han har rosa singlet og smiler opp til henne. Foto: Lydia Mantler

Da Hodans mann, sønn og svigerdatter døde fikk hun ansvaret for ti barn mellom fire og 16 år. Støtte og oppfølging gjennom vårt forebyggende arbeid har gjort at hun nå klarer å forsørge og ta godt vare på alle barna.

Barna har mat å spise, klær å ha på seg og de er glade. Vi er på et godt sted.

Slik jobber vi med familier

I samarbeid med hver enkelt familie lager vi en helhetlig og individuelt tilpasset plan. Vi har en rekke ulike tiltak som til sammen dekker barnas og familiens behov:

  • Støtte til livsopphold.
  • Foreldreveiledning og workshops.
  • Psykologisk rådgivning, psykososial oppfølging og familierådgivning.
  • Tilgang til sosial- og helsetjenester.
  • Yrkesopplæring og innføring i entreprenørskap slik at de voksne kan sikre familien stabil inntekt og klare seg selv økonomisk.
  • Tilgang til skolegang og utdanning, inkludert støtte til skolepenger, -uniformer og -materiell, undervisningsstøtte og leksehjelp.

Samarbeid

Vi samarbeider med lokalsamfunn, lokale nettverk og organisasjoner og myndigheter for å få på plass effektive tiltak som styrker og stabiliserer familier. Gjennom opplæring og veiledning som er tilgjengelig for alle i nærmiljøet, når vi ut til enda flere, og vi deler vår erfaring og kompetanse med andre relevante aktører.

Lokalsamfunnet er viktig i arbeidet med å skape gode vilkår og rammer for barn og unges oppvekst og utvikling.

En mor med lyst, langt hår i hestehale, beige jakke og jeans, sitter på huk og holder rundt datteren sin på ca. 4 år. Hun har lyst krøllete hår, lyselilla genser og selebukser. På bakken er det løv og i bakgrunnen blokker. Illustrasjonsfoto: Gerhard Berger

I Norge har hjelpetiltak «Familiepartner» som skal forebygge omsorgsovertakelser.

Les mer om hvordan vi jobber med forebygging i Norge.

Les mer om vårt forebyggende arbeid