Ei ung jente deltar i en panelsamtale på vegne av SOS-barnebyer, der tema er Applying Safe behavior Foto: Magdalena Sikorska

Påvirkningsarbeid

FNs medlemsland har forpliktet seg til å sikre at barns rett til omsorg og beskyttelse blir ivaretatt. Vi jobber for å forbedre policyer og strukturer som skal beskytte barn og unge uten foreldre som kan, eller klarer å ta seg godt av dem. 

Barn som mangler trygg omsorg fra en stabil familie, er mer utsatt for rettighetsbrudd og trenger særskilt beskyttelse. Vi samarbeider med anerkjente aktører, myndigheter og kompetente partnere for å sikre at barn og unge i familier på bristepunktet eller som er uten familie, får beskyttelse, omsorg, utviklingsmuligheter og sine rettigheter ivaretatt.

Gutt med kort, mørkt hår og blå genser sitter i en sofa og holder hendene foran ansiktet. Foto: Alea Horst
Alle barn trenger en trygg, stabil familie. Vi jobber for å påvirke myndighetene i land der barnas rettigheter ikke blir ivaretatt.

Ivaretar individuelle behov

Vi jobber for at det skal finnes tilbud egnet og kvalitativt god alternativ omsorg, basert på individuelle behov, for barn som er uten en familie som kan ta seg av dem. Policyer og strukturer som sikrer beskyttelse og riktige tiltak for barn og unge som er uten en familie, og støtte til familier som er på bristepunktet, må være på plass i alle land. Lovverk og praksis som er til skade for barn og unge, må endres.

En SOS-fostermor fra et land i Vest-Afrika sitter på ei trapp og fletter håret til datteren sin. Begge har på seg fargerike klær. Foto: Sébastien Taylor

Barnas behov er avgjørende i arbeidet vårt og policyer og strukturer som sikrer dette må være på plass.

Barna er i sentrum for alle våre tiltak

Det er viktig for oss å sørge for deres stemmer blir hørt og lyttet til utforming av politikk og beslutninger som angår dem. Vi skaper plattformer for barn og unge, hvor de selv kan fortelle om sin virkelighet og utfordringer i fora på både lokalt, nasjonalt og globalt nivå.

Nasjonaldirektør i SOS-barnebyer Ukraina Serhii Lukashov. Han har på seg mørk dress, lyseblå skjorte og slips. Foto: SOS-barnebyer Ukraina

Viktig aktør i Ukraina

SOS-barnebyer er en anerkjent organisasjon i Ukraina og er til stadighet i dialog med myndighetene for å påvirke beslutninger som gjør at barn og unge i vår målgruppe blir ivaretatt. Leder i SOS-barnebyer Ukraina, Serhii Lukashov, deltok nylig på et møte der Ukrainas nasjonale strategi for å avvikle store institusjoner for barn og unge, var et tema.

Påvirkningsarbeid i Norge

Vi jobber som en barnerettighetsorganisasjon med å forbedre og påvirke politikk og systemer som angår barn, med spesielt fokus på barnevern. Dette gjør vi gjennom påvirkningsarbeid, innovative programmer og utviklingsprosjekter. Vi samarbeider med aktuelle aktører, fagfolk og politikere for å sikre dette.

Les mer her om hvordan vi jobber i Norge.