Flere brune barnehender holdes oppå hverandre. Foto: Sébastien Taylor

Organisasjoner

Din organisasjon kan bidra til at barn får et trygt hjem og en bedre fremtid, bidra til utvikling av lokalsamfunn og få satt organisasjonens verdier ut i praksis.

Dere kan synliggjøre et meningsfylt samarbeid internt og eksternt og skape økt stolthet blant medlemmene.

Slik jobber vi med organisasjoner

Har du spørsmål, tak kontakt med: