Barnehage

Med engasjement fra din barnehage kan dere bli med å bidra til at barn får vokse opp i en familie.

Mange barn sitter rundt et bord på skolen. En liten gutt smiler.


Din barnehage kan støtte andre barn!

SOS-barnebyer jobber for at flere barn skal få vokse opp i en familie, og aller helst sin egen – med nærhet, omsorg og beskyttelse fra trygge voksne. Det er bra for barna, og bra for samfunnet.

Bli med på laget for å sørge for at ingen barn skal vokse opp alene – finn undervisningsmateriell eller start en innsamlingsaksjon. Sammen er vi på barnas lag!

Start en spleis

Vi bruker nettløsningen Spleis til våre innsamlingsaksjoner. Dere velger selv om dere vil lage en aksjon for avdeling eller hele barnehagen.

Hvordan samle inn penger

  • Når dere har opprettet en innsamlingsaksjon i Spleis finner dere Vipps-nummer og QR-kode. Dette kan lastes ned og skrives ut, henges opp eller deles ut, for å spre informasjon om innsamlingsaksjonen.
  • De kan også sette beløpet inn på vår konto 8380.08.73730, husk å merke beløpet med barnehagens navn.

Slik kan dere engasjere dere:

Ei jente alene i ruinene i Gaza. Hun har halvlangt mørkt hår, hvit t-skjorte og mønstrete bukse. Foto: Hosny Salah

Støtt barn i krig og konflikt

Gaza er det farligste stedet i verden for barna akkurat nå. Vi er blant de få internasjonale organisasjonene som faktisk er på bakken i Gaza og kan utgjøre en forskjell for barna. Din barnehage kan være med å bidra ved å starte en innsamling for barna som nå lever under umenneskelige forhold.

Start en innsamling i Spleis for barna som vokser opp i krig og konflikt.

SOS-barnebyers barnehagemateriell

Materiell til barnehager

SOS-barnebyers barnehagemateriell er spennende og lærerrikt, og den bidrar inn i arbeidet med grunnleggene verdier som fellesskap, solidaritet og toleranse. Materiellet er utviklet sammen med erfarne barnehagelærere.


Materiellet er digitalt og kan lastes ned her

Er det noe dere lurer på? Ta kontakt med: