Jente med mørkt blondt hår og blå genser sitter på fanget til moren og lener seg inntil skulderen hennes. Moren holder hånden på hodet til datteren. Foto: Katerina Ilievska

Barns beskyttelse

Barn har rett til omsorg og beskyttelse, også når de ikke kan få det fra sin egen familie. Våre tiltak gir barn og unge en oppvekst med trygge og stabile relasjoner, tilhørighet og tilgang til de samme mulighetene i livet som andre barn.

Vi sørger for alternativ omsorg av god kvalitet til barn og unge som ikke har familie som kan ta seg godt av dem.

Alternativ omsorg av god kvalitet betyr at planer, innsats og tiltak skreddersys behovet til hvert enkelt barn, kontekst og situasjon. Det betyr også at de får den støtten, oppmerksomheten og oppfølgingen de trenger ut fra personlighet, tidligere erfaringer, forutsetninger, ønsker og håp.

Alle barn trenger voksne som ser dem, anerkjenner dem, elsker dem betingelsesløst og er der for dem, uansett. 

Vår form for alternativ omsorg tar utgangspunkt i at det beste for barn er å vokse opp i et familiemiljø. Biologiske søsken skal få vokse opp i samme familie, med mindre det motsatte er til deres beste.

Medbestemmelse og kompetanse

Kvalitetsomsorg innebærer også at barn skal ha medbestemmelsesrett i beslutninger som angår dem, og at omsorgspersonene har kompetanse i hvordan de skal håndtere spesielle behov, forutsetninger og tidligere traumatiske opplevelser. I tillegg skal barn og unge i alternativ omsorg få oppfylt sine rettigheter på lik linje med andre, og ha et godt ettervern i overgangsfasen til et selvstendig voksenliv.

FNs barnekonvensjon

Barnekonvensjonen slår fast at det beste for barn er å vokse opp i en familie, og at familier som trenger det skal få nødvendig støtte slik at kan dekke barnas grunnleggende behov. 

Alle våre tiltak innen alternativ omsorg er basert på og i tråd med FNs retningslinjer for alternativ omsorg.

Våre fosterfamilier

Barn og unge i SOS-barnebyers fosterfamilier får individuell oppfølging og omsorg basert på behov og personlighet, slik som barn i andre familier. Jenter og gutter i ulike aldre lever sammen i en familie, med en fostermor, -far eller foreldrepar. Biologiske søsken får vokse opp i samme familie. Barna får en så vanlig oppvekst som mulig, med familie, lek, fritidsaktiviteter, skolegang, venner og det som hører barndommen og ungdomstiden til.

Fem jenter fra Colombia står tett sammen og smiler. Bak dem er det en blå vegg. Foto: Giti Carli Moen

Familien er den viktigste rammen rundt barns liv og hverdag. Å få muligheten til å vokse opp med søsken, når biologiske foreldre ikke kan ta vare på barna, har stor betydning.

Slektsfosterhjem

Barna for omsorg fra voksne i utvidet familie, slekt, eldre søsken eller andre i familiens nære nettverk. Gjennom våre tiltak for å styrke familier i en vanskelig livssituasjon, gjør vi det mulig for flere familier å kunne påta seg oppgaven som slektsfosterhjem.

En bestemor fra Bolivia med mørkt hår i en topp, grønn t-skjorte, og lilla briller festet i halsen på t-skjorte står sammen med to barnebarn, den ene jenta har blå t-skjorte med blomster og den andre hvit. Begge smiler. Foto: Hairo Caba/Monica Garcia

Å vokse opp hos bestemor kan mange ganger være et veldig godt alternativ.

Andre fosterfamilier

SOS-barnebyer støtter andre (formelle) fosterfamilier på ulike måter:

  • Foreldre i SOS-barnebyers fosterfamilier blir offisielle fosterforeldre, og kommer inn under offentlige støtteordninger.
  • Etablere og drive nettverk for fosterfamilier, som enten bor i sine egne boliger eller får bolig gjennom SOS-barnebyer.
  • Oppfølging og støtte til allerede eksisterende fosterfamilier, inkludert opplæring og veiledning.
  • Samarbeide med partnere, som for eksempel lokale organisasjoner, om å utvikle fosterhjemsløsninger.
En ung mor i profil, bølgete mørkt hår i hestehale og hvit genser, holder en liten baby, med stripete rød og hvit dress, i armene. Foto: Teodor Bø
En fostermor og datter henger opp tøy sammen.

I Tsjekkia har SOS-barnebyer et tilbud til unge mødre som trenger støtte en periode, for å bli trygge omsorgspersoner.

I Norge samarbeider SOS-barnebyer med Asker og Lillehammer kommune om prosjektet «Fosterhjem i egen kommune» og har familiehjem for barn og unge som har flyktet alene til Norge.
Les mer her.

Les mer om hvordan vi jobber med omsorg og beskyttelse: