By med hull

100 HULL
vi lar barna falle i

I løpet av det siste året har vi i SOS-barnebyer identifisert 100 kritiske hull i systemene som omgir barn og unge.

Disse hullene fører til at sårbare barn står i fare for å falle gjennom sikkerhetsnettet som samfunnet burde ha bygget opp rundt dem. Listen over utfordringer er omfattende og berører alle aspekter av barnas liv, fra skole og helse til hjemme- og fritidsmiljø.

Oversikten vår deler systemsvakhetene inn i kategorier som: «Du må ha litt flaks», «Barnet, der fokuset burde vært», «Hjemme hos foreldrene», «Fosterhjemmet», «Når institusjon er hjemme», «Barn på flukt», «Hverdagen: Barnehage og skole», «Barnas fritid», «Barnas helse», «Tjenestene som skal hjelpe», «Snart voksen» og «Politikken – både lokalt og nasjonalt». Dette gir en dypere innsikt i mangfoldet av utfordringer som møter barn og unge på ulike stadier av livet

Listen er ikke uttømmende. Dette er hull i systemene rundt barn som vi har laget sammen med ungdom og voksne med en eller annen erfaring fra hjelpeapparatet, på alle sider av bordet.

Har du spørsmål eller innspill? Ta kontakt med: