Familiepartner

Prosjektet Familiepartner er et hjelpetiltak gjennom barneverntjenesten som skal forebygge omsorgsovertakelser.

Forebygging

En familiepartner er en person som er til stede i familienes hverdag, og jobber sammen med foreldre og barn om store og små utfordringer. Familiepartneren bruker god tid til å bli kjent med familien og etablere et tillitsfullt forhold.

Ved å sammen løse de mindre utfordringene til familien, bygges relasjon og skapes tillit som vil gjøre at man lettere kommer i posisjon til å ta tak i de mer betente problemene. Familiepartneren skal etterhvert ha et overblikk over den helhetlige situasjonen til familien, og  støtte dem på de områdene de faktisk trenger hjelp. Familiepartneren vil være en viktig brikke i samarbeidet mellom de ulike hjelpeinstansene, og bidra til at tiltakene blir dimensjonert riktig.  

Fakta

  • Dette er et hjelpetiltak som gjennom barneverntjenesten skal forebygge omsorgsovertakelser.
  • De tre første månedene settes det av mye tid for å skape tillit, bygge relasjoner og løse praktiske- og økonomiske utfordringer, blant annet med bolig.
  • Konseptet ble utviklet av SOS-barnebyer Finland, men er videreutviklet og tilpasset norske forhold i et samarbeid mellom SOS-barnebyer, barneverntjenesten i Lillehammer kommune, Skien kommune og Øvre Eiker kommune.
  • Forskere fra OsloMet følger prosjektet tett.

Hvordan styrke familier i krise?

Bli nærmere kjent med familiepartnermodellen vår i dette webinaret!

Fra bekymring til opptur

Bli kjent med en familiepartner og en familie i prosjektet.

Vårt økonomiverktøy

Et digitalt verktøy som kan bidra til en mer trygg og forutsigbar økonomi.

Helt fantastisk når barnevernet blir et støtteapparat og ikke en trussel

… sier Barne- og familieministeren.

Familiepartner blir støttet av:

  • Ferd og Heimstaden bidrar økonomisk, og har gjort det mulig å utvikle og gjennomføre prosjektet.  
  • Visma leverer et eget saksbehandlingssystem som gjør det enkelt å legge inn dokumentasjon fra jobbingen med familiene. Dette gjør det mulig å hente ut statistikk til forskere og ikke minst barneverntjenesten selv, for å se på hva som fungerer og hva som bør bli bedre. 
  • Elkjøpfondet samarbeider med barneverntjenestene som er en del av Familiepartner. Familier som har behov for digitalt utstyr, men som ikke kan prioritere dette av økonomiske grunner, kan søke om å få tildelt f.eks. en PC eller mobiltelefon.
  • DNB New Tech Labs har utviklet et økonomiverktøy i samarbeid med SOS-barnebyer, som Familiepartneren kan bruke sammen med familiene, for å kartlegge den totale økonomien og generere et budsjett. 

For mer informasjon, ta kontakt med: