Tegning av verdenskartet der antall land vi jobber i er markert.

Her jobber vi

Vi er tilstede i over 136 land over hele verden, og støtter familier som er i en kritisk vanskelig livssituasjon. Vi har stabile fosterhjemsløsninger for barn som er alene, eller har familie som selv ikke med støtte kan ta seg av dem og jobber politisk for å bedre barns oppvekstvilkår. Og med vår unike tilstedeværelse med over 2 300 programmer verden over, gjør at våre lokale medarbeidere kan bruke sin lokalkunnskap og eksisterende infrastruktur til å nå ut med nødhjelp raskt og effektivt til de som trenger det aller mest.

Vårt formål

SOS-barnebyer jobber for at flere barn skal få vokse opp i en familie, og aller helst sin egen – med nærhet, omsorg og beskyttelse fra trygge voksne. Det er bra for barna, og bra for samfunnet.

Verdensdeler

Les mer om arbeidet vårt i de ulike verdensdelene og få tilgang til artikler og mer dybdeinformasjon om de områdene du er engasjert i.

Du kan også finne informasjon om landet du støtter, denne er på engelsk.

Finn land etter bokstav

Land etter første bokstav A

Les om hva vi gjør i de ulike verdensdelene

Les mer om hvordan vi jobber

Bilde av 3 barn som hopper. De er ute og man ser solnedgang i bakgrunn.

Du kan bidra til at barn over hele verden får et bedre liv!

Ditt bidrag utgjør en forskjell!

Til formålet
87 %
Til innsamling
12 %
Til administrasjon
1 %