Støtt barna

Hver dag mister barn omsorg fra familien sin av grunner som kan forebygges. SOS-faddere og støttespillere sørger for at barn over hele verden får omsorgen de trenger, og aller helst hos sin egen familie.

Du kan gjøre en forskjell for barn og familier i kriser

Din støtte går til at barn som er alene får omsorgen som bare en familie kan gi.
SOS-barnebyer samarbeider med lokalsamfunn om tiltak som gir stabile hjem og liv for familier, og sørger for at barns rettigheter ivaretas. Sammen kan vi sørge for at flere barn vokser opp med god omsorg, bra helse, skolegang og fremtidsutsikter.

Takket være SOS-barnebyer, kan pappa og jeg endelig legge oss mette.

Clara, 7 år.