SAMMEN Skole

Et integrerings- og inkluderingsprosjekt som foregår etter skoletid på skolens egen arena.

Hovedmål:

 • Bidra til å motvirke utenforskap ved å skape et fellesskap som inkluderer alle
 • Redusere risikoen for at utsatte elever dropper ut av studiene
 • Elevene som deltar skal oppleve at de kan være en ressurs for hverandre.
 • SAMMEN-skole skal oppleves som et fristed og en arena der det ikke er krav til å prestere, men være sosialt og gjennom deltakelse bygge et inkluderende fellesskap.
 • At ungdommene gjør noe aktivt sammen, noe som alle får til og har glede av. 

Fakta:

 • SAMMEN-skole er organisert som et gruppetilbud etter skoletid på skolens område.
 • Miljølærene og minoritetsrådgivere er med og organiserer sammen med elevene.
 • Miljølærene har ekstra fokus på å invitere med elever med minoritetsbakgrunn de vet kan ha særlig nytte av å delta.
 • Prosjektet er en lavterskelaktivitet som retter seg mot ungdom som ikke deltar på annen organisert aktivitet, men samtidig er tilbudet også åpent for andre som kan ha nytte av å delta.
 • Aktivitetene gjennomføres minst 1-2 ganger per mnd og blir planlagt og bestemt av elevene som deltar
 • Alle aktivitetene i SAMMEN-skole skal være basert på prinsippene om likeverd og gjensidighet.
 • Det er jevnlige nettverksmøter for skoler som deltar.

For mer informasjon, ta kontakt med: