Fosterhjemsprosjektet

Hvordan skape gode og solide fosterhjem i egen kommune? 

Barna som må flytte fra sine foreldre skal oppleve minst mulig brudd med det de har som er trygt og godt; familie, venner, skole, og fritid. Asker kommune, Lillehammer kommune og SOS-barnebyer samarbeider om prosjektet «fosterhjem i egen kommune». De to kommunene skal få på plass gode, lokale ordninger for barna som ikke kan bo med sine foreldre. Erfaringene og metodikken kan fritt brukes av alle andre kommuner.  

Vi skal ikke finne opp kruttet, men samle de kloke tankene i et hele, og utvikle nytt der vi ser at det er behov. Heldigvis har flere kommuner gjort godt arbeid, og mange har erfaringer vi kan nytte oss av. 

Vi mener at fem bærebjelker skal sikre gode fosterhjem: 

Bærebjelke 1
Barnets slekt og nettverk engasjeres. Barnets slekt og nettverk skal kartlegges og involveres helt fra starten når barnet kommer i kontakt med barnevernet.  

Bærebjelke 2
Barnet har innflytelse. Barnet skal lyttes til og sikres medvirkning i alle faser av sin kontakt med barnevernet. 

Bærebjelke 3
Akuttsituasjoner løses til det beste for barnet. Det skal være på plass gode løsninger for akuttsituasjoner, allerede før en akutt situasjon oppstår.  

Bærebjelke 4
Barnet flyttes kortest mulig. Fosterhjem skal rekrutteres i kommunen, og hvis mulig, rekrutteres noen barnet allerede har en relasjon til. 

Bærebjelke 5
Fosterhjemmene har fellesskap og god oppfølging. Ingen fosterhjem skal være alene i oppdraget; alle skal ha tilbud om å være tilknyttet en ressursfamilie, og alle skal inviteres til jevnlige nettverkstreff med de andre fosterhjemmene i kommunen. Fosterhjemmene skal ha gode betingelser, få tilstrekkelig oppfølging av barnevernstjenesten. 

Lykkes vi, vil mange barn få en litt mykere overgang fra livet i deres egen familie til deres nye hjem. Bruddet blir mindre, fordi de kan beholde skole, venner og nettverk. Og bruddene blir færre, fordi mennesker som allerede fra tidligere er engasjert i barna blir mer involvert i barnas liv. Det øker sjansen for at barnets oppvekst bli tryggere, at de klarer skole bedre, de får mindre psykisk helseutfordringer, og at de langsiktige konsekvensene blir mindre dramatiske.  

Finansiert av Bufdir.