Sammen om tilstanden i barnevernet

Et helhetlig opplegg til fri benyttelse for tilstandsrapportering i barnevernstjenesten.

Gjennom barnevernsreformen har kommunen fått det helhetlige ansvaret for det kommunale barnevernet. Kommunestyret skal minst én gang i året få en redegjørelse om tilstanden i barneverntjenesten, gjennom tilstandsrapportering. Formålet er å gi bredere innsikt i tjenestens arbeid og et politisk eierskap med tydelige prioriteringer og vedtak for tjenesten.

«Sammen om tilstanden i barnevernet» har som ambisjon å gi barneverntjenester tilgang til et helhetlig opplegg for utvikling og utarbeiding av den årlige tilstandsrapporten. Ved å følge anbefalingene, prosessbeskrivelsene og bruke verktøyene beskrevet her, vil barnevernstjenestene kunne levere gode tilstandsrapporter og sikre systematikk og sammenheng i sin tjenesteutvikling. Videre vil barn, unge og foreldres erfaringer dras inn i kvalitetsutviklingsarbeidet, og dette gir økt medvirkning på systemnivå for barnevernsfeltet.  

 «Sammen om tilstanden i barnevernet» er utviklet i samarbeid med barneverntjenestene i Lørenskog- og Lillehammer kommune, med støtte fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Det helhetlige opplegget forholder seg til kommunestyrenes 4-årige periode med et årshjul utviklet for hvert av de fire årene. 

Les mer og last ned gratis opplegg her:

År 1

Her finner du anbefalinger og prosessbeskrivelse for tilstandsrapportering til et nytt kommunestyre.

Piktogram som viser en pendelfigur med fire hjerter som påvirker hverandre.

År 2

Anbefalinger og prosessbeskrivelse for hvordan brukerundersøkelse kan informerer tilstandsrapporten til kommunestyrets andre år.

År 3

Anbefalinger og prosessbeskrivelse for hvordan bruk av fokusgrupper kan informere tilstandsrapporten til kommunestyrets tredje år.

År 4

Anbefalinger og prosessbeskrivelse for hvordan brukermedvirkning kan informere tilstandsrapporten i kommunestyrets fjerde år.