Hefter for barn, ungdom og fosterforeldre til prosjektet fra hus til hjem.

Fra hus til hjem

«Fra hus til hjem» er en materiellpakke utviklet for å gi en god start den første tiden i nytt fosterhjem.

«Fra hus til hjem» er utviklet i forbindelse med prosjektet Under samme tak, en fosterhjemsmodell for søsken. Materiellet knyttet til prosjektet kan være nyttig for flere fosterhjem enn de som omfattes av Under samme tak-modellen. Formålet med materiellet er å tilrettelegge for medvirkning, kommunikasjon og samhold mellom barna og fosterforeldre.

Materiellet

Å flytte i fosterhjem kan være både skummelt og utfordrende. Materiellet vi har laget skal hjelpe til slik at overgangen skal bli best mulig, og er utviklet i samarbeid med barn og ungdom som selv har bakgrunn fra fosterhjem. Heftene for barn, ungdom og fosterforeldre er utformet på en slik måte at det skal bli lettere å bli kjent med hverandre. Materiellet er gratis og kan lastes ned i digital versjon nedenfor, eller bestilles i fysisk utgave.

Hefte for barn

Med hjelp av dette heftet forberedes barnet på flytteprosessen, og får mulighet til å fortelle forsterforeldrene om viktige ting om seg selv.

Hefte for ungdom

Heftet inneholder bla. spørsmål ungdommene kan svare på slik at fosterforeldrene får muligheten til å bli bedre kjent med dem.

Hefte for fosterforeldre

Tips og råd for å skape et hjem der både barn og voksne trives og har det bra. Inneholder spørsmål fosterforeldrene svarer på slik at oppstarten i nytt hjem blir best mulig for barna og ungdommene det gjelder.

Skravlekort

Skravlekortene er ment til å sette i gang samtaler som gjør at alle blir bedre kjent, på en ufarlig og leken måte.

Husregler

Denne malen brukes til å lage husregler tilpasset den enkelte familien.

Aktivitesplan

Denne aktivitetsplanen hjelper familien å holde oversikt over planer, sosiale aktiviteter og oppgaver i hjemmet.

For bestilling av fysisk materiell, ta kontakt med: