Refleksjonssamtale

«Meg og ____» er et verktøy for refleksjonssamtale med ungdom. Målet er at barnevernet skal ha mer fokus på hvordan de kan styrke ungdommenes private nettverk.

Dette er et verktøy, utformet som et spill, som tar for seg relasjoner. Verktøyet skal gi en god inngang til samtaler, gi barnevernet bedre innsikt i ungdommens nettverk, samt utfordre ungdommen på hvordan hen selv kan bidra til å styrke nettverket, eller tenker om de ulike menneskene i hens liv og deres rolle. Målet er at barnevernet skal ha mer fokus på hvordan de kan styrke ungdommenes private nettverk. Verktøyet er ment å utfylle Grunnmodellen for hjelpetiltak (Bufdir) som skal være ferdig ved utgangen av året.  

Verktøyet er utviklet sammen med ekspertutvalget til Lillestrøm kommune, som består av ungdom som har eller har hatt ettervernstiltak i barneverntjenesten. Ungdommene har bidratt med tekst og har fått teste verktøyet. Høsten 2024 skal barneverntjenestene som deltar i prosjektet starte utprøving av verktøyet.

Vil du vite mer, eller ønsker du å bidra i utprøvingen? Ta kontakt med: