Gå til hovedinnhold

Politisk påvirkningsarbeid i Norge

SOS-barnebyer jobber for at søsken skal få vokse opp sammen i norske fosterhjem, og for å gi alle barn i Norge en god og stabil oppvekst.

Søsken må få vokse opp sammen

 • SOS-barnebyers undersøkelse fra 2016 viser at seks av ti søsken skilles fra hverandre når de plasseres i fosterhjem. Dette strider både med de offisielle målsetningene for norsk barnevern, og med anbefalingene i FNs retningslinjer for alternativ omsorg.
 • For barn som ikke kan bo med sin biologiske familie, representer søsken i mange tilfeller den eneste livslange relasjonen de har.
 • Barn som er plassert sammen søsken har færre emosjonelle og atferdsmessige problemer sammenlignet med søsken som blir splittet i forskjellige fosterhjem.
 • SOS-barnebyer mener Norge må følge anbefalingene fra FN og sørge for at søsken i større grad får vokse opp sammen i fosterhjem.

SOS-barnebyer jobber for at:

 • Søskenplasseringer alltid må utløse ekstra støtte og oppfølging for fosterfamiliene.
 • Det utarbeides konkrete retningslinjer for plassering av søsken og for oppfølging av søsken i barnevernet.
 • Det innføres en plikt til alltid å kartlegge om det er søsken i familien.
 • Eventuell splitting av søsken alltid må begrunnes ut fra hensyn til barnets beste.

Barn trenger en stabil oppvekst

 • Cirka 10 000 barn bor i fosterhjem i Norge i dag, og hvert år plasseres flere hundre nye barn i norske fosterhjem. Men det er stor mangel på fosterhjem, og mange barn venter lenge i uvisshet om hvor de skal bo.
 • Altfor mange av fosterhjemsplasseringene ender i såkalte "utilsiktede flyttinger", der flere av barna opplever å måtte flytte gjentatte ganger i løpet av oppveksten. I Norge flytter 25 % av fosterbarn på seg mer enn fem ganger i løpet av oppveksten.
 • Mange fosterforeldre føler at de blir overlatt til seg selv etter at fosterbarnet har flyttet inn, og at det ikke gis nok oppfølging og veiledning i kritiske faser i det nye familielivet. Det kommunale barnevernet har ikke ressurser til å drive tilstrekkelig oppfølging av fosterhjemmene utenfor vanlig kontortid.
 • SOS-barnebyer jobber for at barn i fosterhjem i Norge skal få en stabil oppvekst som gjør dem godt rustet til voksenlivet. Vi mener alle barn har rett til en trygg familie og gode rammer for oppveksten.

SOS-barnebyer jobber for at:

 • Norske myndigheter må styrke den faglige veiledningen og oppfølgingen av fosterforeldre, og sørge for at hjelpen er tilgjengelig hele døgnet.
 • Myndighetene må sikre en bedre matching mellom fosterbarn og –foreldre for å forhindre brudd i fosterhjemmet.
 • Myndighetene må gi det kommunale barnevernet et substansielt løft for å sikre en bedre fosterhjemstjeneste.