Hjelp barn som Anna og Precious

Begge foreldrene var borte, og det var ingen andre som kunne ta vare på Anna og Precious. Voksenansvaret er tungt å bære når du bare er 11 år. I stedet for skolegang og lek med venner, slet Precious lange dager på åkeren. Hun hadde også lillesøster Anna (4) å passe på. Anna var underernært og understimulert, og som følger av dette kunne hun verken gå eller snakke. Det lille de hadde å spise, var det Precious som sørget for. De manglet alt.

Heldigvis var det noen som brydde seg. Naboer så at jentene var underernærte og fryktet at de ikke ville klare seg. De varslet SOS-barnebyer om situasjonen. Det ble redningen for Precious og Anna, som fikk et nytt hjem i en SOS-barneby.

I dag bor jentene i en SOS-familie der de får omsorg og kjærlighet. For 300 kroner i måneden kan du gi barn som Anna og Precious en ny fremtid i en familie med SOS-søsken og en SOS-mor. 

I dag bor jentene i en SOS-familie der de får omsorg og kjærlighet. For 300 kroner i måneden kan du gi barn som Anna og Precious en ny fremtid i en familie med SOS-søsken og en SOS-mor.

Som fadder gir du barn en fremtid

Skriver du inn ditt mobilnummer har vi mulighet til å kontakte deg, hvis vi trenger det.
Velg verdensdel

Som fadder er du med på å skape et vendepunkt for et barn. Du gir barn fremtidsmuligheter. Enten barnet har fått et nytt hjem i en SOS-familie, eller bor i en familie som blir støttet av SOS-barnebyer slik at barna får omsorg, skolegang og helseoppfølging. 

(300 kroner per måned)

Å bry seg om andre

Å bli fadder er et sterkt signal om at du bryr deg om barn. At du engasjerer deg for mennesker du aldri har møtt. Dette engasjementet kan du dele med familie og venner. Bruk engasjementet til å gi verdier videre, til barn og barnebarn, venner og familie. Bruk fadderskapet til å snakke om at barn har ulike forutsetninger i livet, men at alle har rett til å ha en trygg familie og et trygt hjem.

Hva får du som fadder for et barn?

Når du blir fadder for et barn får du en velkomstpakke i posten. I denne pakken finner du et bilde av barnet du blir fadder for, og informasjon om barnebyen der fadderbarnet bor. I ettertid mottar du kontinuerlige oppdateringer om både fadderbarnet ditt og også om barnebyer og lokalsamfunnet der barnet bor.

Et fadderskap koster 300 kroner i måneden!

Se hele filmen da Anna og Precious ble hentet av SOS-moren

Våre tema