Gå til hovedinnhold

Hva brukes fadderbidraget til?

Fadderbidraget går til fadderbarnet du støtter og barnebyen der fadderbarnet bor. Er du barnebyfadder går bidraget til barnebyen. I tillegg støtter du SOS-barnebyers arbeid over hele verden for at myndigheter skal sørge for at alle barn skal få utdanning, helseoppfølging og sine rettigheter ivaretatt.

Det meste av fadderbidraget brukes i den barnebyen du støtter/barnebyen fadderbarnet ditt bor i. En mindre del av bidraget går til SOS-barnebyers arbeid internasjonalt. Som fadder bidrar du direkte til at et barn får langsiktig og stabil omsorg fra trygge voksne i en SOS-familie. Skolegang og helseoppfølging er en naturlig del av det å vokse opp i en SOS-familie. Du bidrar også til SOS-barnebyers familieprogram, som styrker vanskeligstilte familier i lokalsamfunnet, slik at flere barn får en oppvekst med god omsorg.

Fadderbidraget er med på å finansiere SOS-barnebyers arbeid for barn uten omsorg:

  • SOS-familiene, som gir barn som ikke har en familie som kan ta seg av dem langsiktig og stabil omsorg fra trygge voksne
  • SOS-familieprogram som jobber med barns biologiske familie for å styrke dem slik at de selv kan gi barna god omsorg.
  • SOS-barnebyers arbeid for å styrke lokalsamfunn.
  • SOS-barnebyers arbeid opp mot myndigheter, lokalt, nasjonalt og internasjonalt for å få dem til å prioritere tiltak for barn uten omsorg.
  • SOS-barnebyers arbeide for å sikre barn, unge og familier utdanning, yrkesopplæring og helsetilbud.
  • SOS-barnebyers nødhjelpsarbeid som sørger for akutt nødhjelp, trygghetssoner for barn med læring og aktiviteter, tar vare på barn som har kommet bort fra eller mistet sin familie, gjenforener barn med sin familie og gjenoppbygger lokalsamfunn.

Hvert fadderbarn har flere faddere. Og SOS-faddere kan ha flere fadderskap.  

En million grunner til å bli fadder!

I verden i dag er det millioner av barn som er alene, eller har omsorgspersoner som ikke klarer å ta vare på dem. SOS-barnebyer jobber for at barn skal få en oppvekst med trygg og stabil omsorg, slik at de kan få utbytte av skolegang og tilgang til helsetjenester. Som fadder gir du barn muligheten til å vokse og utvikle seg med stabil omsorg fra trygge voksne. Slik kan de bli ressurssterke voksne som kan bidra til samfunnet sitt. Derfor er god omsorg samfunnets beste investering.

Her finner du flere spørsmål og svar.

– For meg er det viktig at så mye som mulig av bidragene mine går til barnas hverdag. Derfor sjekket jeg administrasjonsprosenten til en rekke organisasjoner, og SOS-barnebyer kom ut blant de beste.

Åse Kleveland, SOS-fadder siden 1988

Bli fadder

Over hele verden er det barn som enten har mistet mamma og pappa eller har omsorgspersoner som ikke klarer å ta var på dem. Det er disse barna som får et nytt hjem i SOS-barnebyer.

Bidra til å gi et barn omsorg, kjærlighet og en ny start, bli fadder!