Gå til hovedinnhold

Barn engasjerer og motiverer

Sponsing av humanitære organisasjoner blir nå i langt større grad forankret i strategien og målet er å skape gjensidige verdier. Forretningsnært samarbeid øker sjansen for å lykkes. Aktiv Eiendomsmegling inngikk nylig en sponsoravtale, men hva har eiendomsmegling til felles med SOS-barnebyer?

15. juni 2016

Tall fra Sponsor Insight viser at av alle typer sponsing så øker sosiosponsing mest. Humanitære formål står for mer enn halvparten av investeringene. Og organisasjoner som har barn som målgruppe, fremheves som det folk flest opplever som mest meningsfullt å sponse.

bilde
Å bidra til å gi barn bedre fremtidsutsikter, ser vi at gir god effekt og økt motivasjon innad i bedriften, sier Kate Bergersen, leder for partnerskap i SOS-barnebyer.

En investering fremfor en kostnad

SOS-barnebyer erfarer at stadig flere bedrifter ser verdien av et samarbeid som en del av sitt samfunnsansvar. Å bidra til å gi barn bedre fremtidsutsikter, opplever mange som spesielt viktig. – Særlig ser vi at dette gir god effekt og økt motivasjon innad i bedriften, sier Kate Bergersen, leder for partnerskap i SOS-barnebyer. – Når sponsorene også tenker strategisk og utnytter markedsverdien I et samarbeid som har sterk forankring blant folk, kan dette bidra til å gjøre bedriften mer lønnsom, bærekraftig og attraktiv for kunder og jobbsøkere. Slik blir sponsoratet en investering fremfor en kostnad, understreker Bergersen. 

Forretningsnært samarbeid

Siste skudd på stammen blant SOS-barnebyers partnere er Aktiv Eiendomsmegling. Meglerselskapet ser særlig verdien av å fokusere på det som er forretningsnært: – For oss som jobber med folks hjem hver dag, er det naturlig å engasjere oss sammen med SOS-barnebyer og bidra til å gi flere barn et trygt og godt hjem, forteller Kristin Kabbe, markedssjef i Aktiv Eiendomsmegling. Aktiv vil fremover gi 100 kroner for hver eiendom som formidles, minimum 1 million kroner i året. 

I tillegg til Aktiv Eiendomsmegling, er MøllerGruppen, NSB-konsernet, SKAGEN Fondene, OBOS, Ulstein Group, Höegh Autoliners og Mars Norge hovedsamarbeidspartnere av SOS-barnebyer

Her kan du lese mer om samfunnsansvar og muligheter for et samarbeid.