Gå til hovedinnhold

Jobber for sosial bærekraft

Aktiv Eiendomsmegling

Sammen med SOS-barnebyer jobber Aktiv Eiendomsmegling med sosial bærekraft ved å gi barn mulighet til et stabilt og anstendig liv gjennom trygge hjem. Støtten fra Aktiv bidrar blant annet til prosjektet Familiepartner - et hjelpetiltak som gjennom barneverntjenesten i kommunene skal forebygge omsorgsovertakelser.

16. august 2022

Hva gjør en familiepartner?

En familiepartner skal være til stede i familienes hverdag, og jobbe sammen med foreldre og barn om store og små utfordringer familien sliter med. Ved å samarbeide om å håndtere de mindre problemene, bygges relasjoner og skapes tillit som vil gjøre at man lettere også kommer i posisjon til å ta tak i de mer betente problemene. Familiepartneren skal i tillegg ha et overblikk over den helhetlige situasjonen til familien, og støtte dem på de områdene de faktisk trenger hjelp. Familiepartneren vil være en viktig brikke i samarbeidet mellom de ulike hjelpeinstansene, og bidra til at tiltakene blir dimensjonert riktig. 

- Vi vet alle at barn er fremtiden. De kan endre verden, men for å lykkes trenger de god omsorg og et godt hjem, sier Karsten Onsrud, administrerende direktør i Aktiv Eiendomsmegling.

Sosial bærekraft

Sosialt bærekraftige samfunn handler om samfunn preget av tillit, trygghet, tilhørighet og tilgang til goder som arbeid, utdanning og gode nærmiljø. Alle mennesker skal ha like sjanser til et stabilt og helsefremmende liv og leve uten diskriminering av noe slag.*

En familiepartner forteller:

- Vi var i oppstartsfasen og skulle bli kjent med en familie med store foreldrekonflikter. Mor hadde utfordringer med den psykiske helsen og gikk sjelden ut. Leiligheten var sparsomt innredet, mørk og gardinene var alltid trukket for. Jeg foreslo for moren at vi skulle gå tur, det førte raskt til at samtalene fløt noe bedre, og ble en fin kombinasjon av veiledning, bevegelse og frisk luft. Etter kort tid meldte mor seg inn på treningssenter, var mer åpen for veiledning og har begynt å legge til rette for innkjøp av utstyr til barnet og leiligheten.

Familiepartner

  • ble utviklet av SOS-barnebyer Finland, men er videreutviklet og tilpasset norske forhold i et samarbeid mellom SOS-barnebyer, Lillehammer kommune, Skien kommune, Øvre-Eiker kommune og Bydel Sagene i Oslo kommune
  • er et hjelpetiltak som gjennom barneverntjenesten skal forebygge omsorgsovertakelser
  • blir forsket på av Oslo Met