Gå til hovedinnhold

Skap stolthet blant ansatte

Samarbeidet med SOS-barnebyer gir barn i Colombia et trygt hjem. Samtidig kan et samarbeid med SOS-barnebyer skape stolthet blandt de ansatte. Dette igjen har positive innvirkninger på motivasjon og trivsel. For å skape denne stoltheten er det viktig å synliggjøre samarbeidet og sikre eierskap blant de ansatte til programmene dere støtter.

Great Place to Work® definerer kjernen av en god arbeidsplass til å være et sted hvor medarbeidere "har tillit til de mennesker de arbeider for, er stolte av det de gjør og føler fellesskap med deres kolleger". Flere av SOS-barnebyer sine samarbeidspartnere har over flere år blitt rangert høyt på denne listen, og hevder at samarbeidet med SOS-barnebyer kan være en del av prisens fortjeneste.

Få flest mulig til å engasjere seg

Ved å etablere en SOS-gruppe, vil det være flere som er med på å dele ansvaret for arrangementer og andre aktiviteter. Aktuelle kandidater kan være:

  • Ansatte som allerede er SOS-faddere
  • Andre ansatte du vet er engasjert i prosjektet
  • Aktivitetsplan for samarbeidet

Vi ønsker å ha ett møte i året hvor vi sammen med dere går gjennom en aktivitetsplan. Det er opp til dere hvor mye dere ønsker å engasjere de ansatte, men vi anbefaler 1-3 aktiviteter i året.

Bruk også eksisterende kommunikasjonskanaler for å synliggjøre samarbeidet. Har man etablerte tradisjoner i bedriften som f.eks. en intern kick-off eller juletrefest, så kan man inkludere informasjon om SOS-barnebyer i disse aktivitetene.

Effektmåling

Dersom dere ønsker å måle ansattes kjennskap og holdninger til bedriftens engasjement i SOS-barnebyer, anbefaler vi å inkludere noen faste spørsmål om samarbeidet i bedriftens interne undersøkelser (medarbeiderundersøkelse eller klimamålinger). Vi kan komme med innspill til spørsmålsformulering, dersom dette er ønskelig.