Gå til hovedinnhold

OBOS sørger for nye hjem i Colombia

52 år med borgerkrig har gjort Colombia til et av verdens mest voldsherjede land. Familier splittes opp å grunn av vold og fattigdom. Nærmere 800 000 barn er foreldreløse, men det er få tiltak for å gi disse barna den omsorgen de har rett til.

Inntektene i Colombia er meget ujevnt fordelt og 33 prosent av befolkningen lever under fattigdomsgrensen (på 1,25 dollar dagen).

SOS-barnebyer Colombia ble opprettet i 1971. Der er det nå 7 barnebyer med totalt 553 barn, samt flere programmer som jobber forebyggende og som når ut til nærmere 10 000 barn og deres familier. SOS-barnebyen i hovedstaden Bogotá ble bygget for 44 år siden på en tomt som tilhører den colombianske staten. Avtalen SOS-barnebyer har med staten om lån av tomten gikk ut desember 2016 og familiene som bor i barnebyen må flytte ut.

Integrert barneby og 6 nye hjem

SOS-barnebyer Colombia har gjennomført en studie og har konkludert at det beste vil være å kjøpe og sette i stand hus lokalmiljøet, i stedet for å bygge en egen barneby. Dette vil gi barna mulighet til å bo i et hjem som ligner alle andre hjem i lokalområdet, hvor de vil leve tilnærmet likt en hvilken som helst annen familie. OBOS vil da støtte kjøpet av 6 hus som skal utgjøre den nye barnebyen.

SOS Norge mener at det beste for barna er å vokse opp i et så normalt oppvekstmiljø som mulig. Det er derfor en riktig investering å åpne en ny barneby ved å tilpasse normale bolighus i nærområdet til den tidligere barnebyen. Dette vil gi barna mulighet til å fortsette på samme skole og beholde samme vennekrets som før. Det vil også være positivt for SOS-foreldrene som nå skal leve nesten som en vanlig fosterfamilie.

OBOS bygger framtidens samfunn og oppfyller boligdrømmer. Sammen med SOS-barnebyer tar OBOS  nå et skikkelig løft for barn og utvikling i Bogota, Colombia.