Sammen med Begeistringsetaten oppfordrer SOS-barnebyer nå landets barnehager og skoler til å bli med på årets Lysnisseprosjekt! Lyktene lages på et lykteverksted i november, og i desember så tenner barna lyktene der de bor.

Lysnissene

Sammen med Begeistringsetaten oppfordrer SOS-barnebyer nå landets barnehager og skoler til å bli med på årets Lysnisseprosjekt! Lyktene lages på et lykteverksted i november, og i desember tenner barna lyktene der de bor.

 

I Lysnisseprosjektet skaper barn og unge desembermagi på eget bosted, og viktigst av alt: De synliggjør at de kan være med og utgjøre en forskjell når de involveres og slipper til.

 

Meld barnehagen eller klassen på Lysnisseprosjektet!

Om Lysnisseprosjektet

Den sosiale entreprenøren Begeistringsetaten jobber for å skape sterke og engasjerte lokalsamfunn tuftet på begeistring, engasjement, tilhørighetsfølelse og fellesskap. For SOS-barnebyer er sterke lokalsamfunn både et helt konkret mål og et middel i arbeidet med å gi hvert enkelt barn en trygg oppvekst og en bedre framtid. Lysnisseprosjektet er et av Begeistringsetatens lokalsamfunnskonsepter, som i år arrangeres i samarbeid med SOS-barnebyer. Meld dere på Lysnisseprosjektet!

Prosjektet går ut på å tenne lykter utendørs der man bor så det synes fra veien der folk ferdes hver kveld i desember. Alle skoler og barnehager som vil, kan bli med på Lysnisseprosjektet. Oppdraget er enkelt: Arranger lykteverksted i november og tenn lyktene utenfor huset kl. 18.00 presis hele desember igjennom, helst slik at det synes fra veien. Om mange innbyggere gjør det samme, oppstår et helt lite eventyr midt i hverdagen.

Ikke bare blir det en helt fantastisk stemning og veier av lys, det synliggjør også effekten av samarbeid og engasjement i lokalsamfunnet. Når mange bidrar med litt, oppstår det stor endring!

Skap desembermagi der dere bor

Gnist- og glededagen

I fjor var det over 90 000 påmeldte deltagere og det ble tent lykter på omtrent alle verdens kontinenter. Prosjektet starter med Gnist- og glededagen 1. desember, som blant annet går ut på å mangedoble antall lykter i lokalsamfunnet ved at man «nisser» bort lykter man har laget selv til naboer, familie og venner. På den måten skapes begeistring, undring og ikke minst mange flere tente lykter i lokalsamfunnet! Dagen er også en påminnelse om å spre glede og livsgnist rundt seg.

Les mer om Lysnissenes historie og Begeistringsetaten her. Følg også Lysnisseprosjektet på Facebook og meld på din barnehage eller klasse i skjemaet nedenfor!

Påmelding Lysnisseprosjektet

Meld din barnehage eller klasse på Lysnisseprosjektet! 

Påmelding er gratis. I samarbeid med Begeistringsetaten har SOS-barnebyer utarbeidet en liten materiellpakke som fritt kan benyttes av de skoler og barnehager som melder seg på. Dere får da tilgang på materiell som dere kan berike prosjektet med:

  • Håndbok for gryende lysnisser (aktivitetstips, ideer til refleksjoner, bakgrunn og historikk) 
  • Lyktelapper som dere kan putte i lykteglassene på Gnist- og glededagen
  • Invitasjonsmal til lykteverksted
  • Lysnisseinformasjon til foreldre

Har du spørsmål? Ta kontakt med Rikke Soligard på telefon 23 35 39 48 eller e-post: skole@sos-barnebyer.no.

Våre tema