Gå til hovedinnhold

Lysnissene

I Lysnisseprosjektet skaper unge som gamle, skoler, barnehager og frivillige organisasjoner desembermagi i eget lokalsamfunn. Det handler om egen påvirkningskraft, lokalt engasjement og effekten av hjertestreker.

Sammen med Begeistringsetaten oppfordrer SOS-barnebyer landets barnehager, skoler, lag/foreninger og privatpersoner til å bli med på årets Lysnisseprosjekt!

Bli med og skap desembermagi!

 

Lysnisseprosjektet handler om å tenne lys, både på utsiden i eget lokalsamfunn - og på innsiden, i folks hjerter.

Helt konkret går prosjektet ut på å lage lykter i november, som nisses bort til naboer, familie og venner på Gnist – og gleddagen 1. desember. I hele desember tennes lyktene hver kveld rundt kl. 18 utenfor egen bolig eller på et utendørs fellesareal. Slik synliggjøres effekten av engasjement og fellesskap – veier av lys igjennom lokalsamfunnet. Når mange bidrar med litt blir det stor endring! I tillegg gjør man hjertestreker for å glede andre. For som lysnissene sier:

"Det vakreste lyset som finnes tennes i øynene på en du gjør gla.'"

Les mer om hjertestreker her.

Meld deg/dere på i skjemaet nedenfor og få tilgang til gratis materiell som lastes ned digitalt:

  • Håndbok for gryende lysnisser
  • Lyktelapper
  • Invitasjonsmal til lykteverksted (tilpasses målgruppen, og selvsagt; gjeldende koronarestriksjoner)

Bakgrunn

Lysnisseprosjektet startet i 2001 i Prinsdal og er et av Begeistringsetatens lokalsamfunnskonsepter. Begeistringsetaten er en sosial entreprenør som jobber for å styrke felleskapet, tilhørighetsfølelsen, engasjementet og begeistringa i landets lokalsamfunn.

For SOS-barnebyer er sterke lokalsamfunn både et helt konkret mål og et middel i arbeidet med å gi hvert enkelt barn en trygg oppvekst og en bedre framtid. Lysnisseprosjektet ble derfor i 2015 innlemmet som en av de mange aktivitetene SOS-barnebyer engasjerer skoler og barnehager i. Men det er selvsagt ikke bare skoler og barnehager som kan delta på prosjektet  -dette kan ALLE være med på, det er jo det som er hele poenget. Jo flere i lokalsamfunnet som deltar; privatpersoner, lag/foreninger, unge som gamle - jo større blir magien.

Velkommen til den lyse fine tida! 

 

Skap desembermagi der dere bor

Gnist- og glededagen

 

Prosjektet starter med Gnist- og glededagen 1. desember, som blant annet går ut på å mangedoble antall lykter i lokalsamfunnet ved at man «nisser» bort lykter man har laget selv til naboer, familie og venner. På den måten skapes begeistring, undring og ikke minst mange flere tente lykter i lokalsamfunnet! Dagen er også en påminnelse om å spre glede og livsgnist rundt seg. I 2014  var det over 90 000 påmeldte deltagere til lysnisseprosjektet og det ble tent lykter på omtrent alle verdens kontinent.